Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 19

Ova ugona jednospratna kuća je podignuta najverovatnije, posle Bune, 1853. godine, u stilu poznog klasicizma, koja zauzima široku, plitku parcelu.

Po arhivskim izvorima, za vlasnika V. Lazarevića predračun za obnovu i dogradnju sprata sačinio je arhitekta i baumajster Šeft Todor.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa kraćim desnim i levim dvorišnim krilom i pešačkim ulazom na sredini glave fasade. 

Glavna fasada prizemlja sa lokalima je pod arkadnim svodovima, sirine i u osi prozora na prvom spratu.

Između prizemlja i sprataje vencem naglašena horizontala. Na krajnje desnom lokalu, poslastičarnici “Šeherezada” sa tradicijon dužom od četiri decenije, svod je pokriven drvenom konstrukcijom.

Na glavnoj fasadi na spratu je niz od jedanaest prozora s tim da su prva dva pri uglu uparena. 

Iznad prozora su reljefna polja i jednostavni arhitravni frontoni na konzolama. 

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama prozorskih otvora na spratu.

Fasada je izdeljena sa tri ravno malterisana pilastra sa sa kružnim reljefnim cvetovima, na mestu uobičejenom za kapitele.

Iz Miletićeve ulice ponovljeno je rešenje glavne fasade ali bez pilastara i sa četiri ose otvora.

Krovna konstrukcija kuće je složena. Krovni pokrivač je sa ulične strane zamenjen falcovanim crepom, a dvorišni delovi krova i dalje su pokriveni originalnim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.