Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 18

Ova jednospratna kuća je podignuta je u XVIII veku, u stilu istorizma. Nakon Bune, 1851. godine, je kuća znatno obnovljena za vlasnika Jovana Trandafila, po projektu baumajstera Antona Lesmajstera.

Trgovac Novaković postaje vlasnik ove kuće 60-tih godina XIX veka, a krajem XIX veka trgovac Matić. Novosadska crkvena opština je imala sedište u ovoj kući 1909. godine.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, desnim dvorišnim krilom, i uskim pešačkim prolazom.

Današnja fasada potiče iz prve decenije XX veka. Otvori na fasadi su postavljeni u četiri ose, dakle četiri prozora na spratu  su u osi sa četiri otvora u prizemlju.

Fasada je u prizemlju je imala četiri jednaka otvora arhitravno završeni, nad kojima su plitki polukružni fasadni lukovi. Drugi otvor sa leve strane je ulaz, a desna dva otvora pretvorena u veliki drveni izlog, tradicionalne novosadske zanatske manufakture “The Manual co.”

Na široki međuspratni venac su oslonjeni spratni prozorki otvori. Nad otvorima su trouglasti frontoni na floralno ukrašenim konzolama. Spratni pojas obložen je klinker opekom. 

Fasada se završava širokim i praznim potkrovnim frizom.

Na dvorišnom krilu kuće fasadom dominara balkon koji povezuje prostorije na spratu, i ograđen je jednostavnom livenom gvozdenom ogradom.

Podrumske prostorije su ispod glavnog i većeg dela dvorišnog krila kuće, sa lučnim svodovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Krovi pokrivač je zamenjen falcovanim crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.