Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 23

Ova jednospratna kuća je podignuta je 1852. godine, nosi sve odlike ne tako čestog bidermajer stila. Podignuta je verovatno na temeljima starije kuće stradale u Buni.

Projekat kuće je potpisao arhitekta i baumaster Čik Jožef, a odobrio ga Johan Rihter, za vlasnicu Martu Kuzmanović.

Fotografija snimljena oko 1905. godine. Jasno se vide elementi fasade.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dva jednaka dvorišnа krila, i sa središnjim kolskim ulazom. Ulaz na sprat smešten je na početku levog dvorišnog krila, sa dvokrakim stepeništem, drvenih gazišta i podesta obloženih kamenim pločama.

Fasada je u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz sa polukružnim svodom, u formi portika sa dva jonska stuba.

Sa leve i desne strane se nalaze lokali sa izlozima. 

Na spratu je centralno postavljen plitak balkon, nad kolskim prolazom, oslonjen na jonske stubove i popločan crvenim kamenom. Ograda je od kovanog gvožđa sa motivima biljne stilizacije, dragocen zanatski rad u stilu bidermajera.

Balkonska vrata nalaze se na uskom rizalitu na čijim su krajevima plitki pilastri, sa kapitelima u obliku volutasto povijenih cvetova, a nad njima je trouglasti fronton. Na oba kraja fasade se nalazi još po jedan plitki pilastar, sa kapitelom u obliku volutasto povijenih cvetova. Sa svake strane rizalita nalazi se po tri simetrično postavljena prozora, u jednostavnom plitkom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima na vitkim konzolama.

U stambenom prostoru su sačuvana dva alkovana sa dorskim stubovima (alkovan – zidna niša za krevet)

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, na svodovima i profilisanim konzolama i sa jednostavnom livenom ogradom, koju čine vertikalne šipke sa kvadratnim prstenovima na sredini visine. Na kraju dvorišnih krila balkoni su spojeni mostom, čime je obezbeđena dobra komunikacija.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.