Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 15-17

Ova jednospratna kuća je podignuta, posle Bune, 1852. godine, u stilu poznog klasicizma, koja zauzima široku, plitku parcelu. Kuća je u današnjim gabaritima vidljiva na Suterovom planu iz 1885.

Po arhivskim izvorima, za vlasnika Boškan Stefana projektovane su dve verzije izgleda ove kuće, od kojih je za jednu autor nepoznat, a za drugu je bio Georg Molnar. Sadašnji izgled kuća je dobila posle restauratorskih radova koje je izvodio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, na osnovu stare dokumentacije.

Zmaj Jovina 15/17 na jednoj od nastarijih fotografija Novog Sada, oko 1880. godine

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa kraćim desnim i levim dvorišnim krilom. 

Glavna fasada prizemlja sa lokalima je pod arkadnim svodovima, sirine i u osi prozora na prvom spratu.

Između prizemlja i sprataje vencem naglašena horizontala.

Na glavnoj fasadi na spratu u središtu je plitak rizalit sa pet otvora, a desno i levo od rizalita su još po tri prozorska otvora. Poslednji prozor sa desne strane je u obliku “Kibic-fenstera”.

Oko prozora su profilisani malterski ramovi, a iznad su reljefna polja i trougaoni frontoni. 

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama prozorskih otvora na spratu.

Fasada je izdeljena plitkim ravno malterisanim pilastrima sa visokim korintskim kapitelima.

Iz Miletićeve ulice ponovljeno je rešenje glavne fasade ali bez rizalita i sa pet osa otvora. Poslednji otvor u prizemlju iz Miletićeve ulice je dvokrilni ulaz koji hodnikom i širokim stepeništem sa drvenim ganištima vodi do stana na spratu.

Krovna konstrukcija kuće je složena. Krov je pokriven biber crepom, a zatvoreno dvorište limom.

Zmaj Jovina 15/17 oko 1905. godine

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.