Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 7

Ova jednospratna kuća je podignuta verovatno na prelazu sa XVIII na XIX vek, i predstavlja tipičan primer klasicizma.

Rekostrukciom izvršenom 70-tih godina XX veka, ova kuća je dobila izgled koji je verovatno blizak originalnom, sudeći po slici ispod iz 1912, osim što nedostaju balusterski nizovi na parapetima ispod prozora.

Zmaj Jovina 7 oko 1900. godine
Zmaj Jovina 7 1914. godine

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa levim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden iz ulice Laze Telečkog broj 5.

Zmaj Jovina 7 1980-tih

U prizemlju se nalaze četiri identična otvora u osi prozora na prvom spratu, od kojih su danas tri izlozi, a drugi otvor sa leve strane je ulaz u lokal. Iznad otvora u prizemlju na fasadi nalazimo elemnte u obliku luka.

U lokalu po dubini nalaze tri polukružna svoda, čija je konstrukcija dobro sačuvana, iako je enterijer renoviran.

Zmaj Jovina 7 1990-tih

Na spratu na fasadi vidimo četiri simetrično postavljena dvokrilna prozora iznad kojih su arhitravni frontoni na konzolama.

Profilisani potkrovni venac na fasadi je verovatno autentičan.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, sa ogradom od izuvijanih gvozdenih šipki i polukrugova koji se ukrštaju. Ispred ulaza u stambeni deo kuće sačuvan je stari kameni prag.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.