Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 14

Ova dvospratna kuća je podignuta tokom druge polovine XVIII veka, u stilu ranog klasicizma, a drugi sprat joj je dograđen 1851. Posle Bune, projekat obnove i dogradnje napravio je baumajster Anton Lecmajster. U nekim izvorima se pominje još 1775. godine kao kuća porodice Polit. U drugim izvorima se spominje da ju je 1843. godine kupio Jovan, sin Mihajla Polita. Takođe je poznato da je 1909. godine vlasnica ove kuće bila udovica Janka Nikolajevića.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa uzanim pešačkim prolazom na sredini i kraćim desnim i dužim levim dvorišnim krilom.

U prizemlju se na fasadi centralno nalazi ulaz sa polukružnim svodom, a sa leve i desne strane veliki otvori izloga. U prizemlju nema elemenata fasadne plastike.

Na prvom spratu fasadom dominiraju centrealna tri prozora flankirani pilastrima i zajedničkim ravnim frontonom. Ostali prozori su nadvišeni pojedinačnim ravnim frontonima.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade. Balkon je sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa. 

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišna krila krova na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.