Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 28

Ova jednospratna kuća, poznata kao kuća “kod belog lava”, je podignuta početkom XVIII veka, a prvi put se pominje 1720. godine, u stilu baroka, a kako je u Buni bila delimično oštećena, u obnovi je poprimila i neke klasicističke odlike. Smatra se da je ovo najstarija novosadska kuća.

Način gradnje je vrlo sličan vojničkim kućama u Petrovaradinskom podgrađu.

Prvi vlasnik ove kuće koji se pominje u arhivskim izvorima bio je sapundžija Stojan Maslak. On je i dao, u skladu sa onovremenim običajima, kući ime „Kod belog lava“.

Od njega je kuću kupio Emanuel Janković, knjižar i štampar, koji je 1790. otvorio prvu štampariju u gradu.

Ovo je najstarija fotografija Zmaj Jovine 28, snimljena za vreme velike poplave 1876. godine. U posed kuće 1876. dolazi porodica karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, iz Kulpina.

Na fotografiji iz 1880-ih jedina značajna promena je ulična svetiljka postavljena na zidu ove kuće.

Na fotografiji snimljenoj oko 1905. godine vidimo na uglu knjižaru Milana Ivkovića sa modernim drvenim portalom.

Na ovoj fotografiji iz istog perioda, se još bolje vide detalji na fasadi kuće kao i tabla sa natpisom „Knjižara Ivković Milan“.

Na ovoj obojenoj fotografiji snimljenoj oko 1912. godine vidimo stub za struju kod ugla kuće (postavljene 1910. godine) kao i tramvaj, koji je uveden krajem 1911. godine.
Ovu kuću 1910. godine kupuje je veleposednik i veletrgovac Lazar Dunđerski. On je bio njen vlasnik do 1940. godine, kada su je otkupili Samuilo Kertes, direktor banke, Kornal Frank, njegov zet, industrijalac, i Hiršenhauzer, trgovac.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku nepravilnog ćiriličnog slova “П”, sa jednom uličnom fasadom ka Dunavskoj, a drugom ka Zmaj Jovinoj ulici, na kojoj nalazimo blagi prelom fasade, jer je kuća osnovom i ukupnim korpusom prilagođena staroj uličnoj matrici. U dvorište kuće vodi kolski ulaz iz Zmaj Jovine ulice, čija je konstrukcija i oblikovanost posebno upečatljiva – plitak segment luka u bazi je ojačan tradicionalnim kamenim branicima.

Fasada iz Zmaj Jovine ulice u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz formiran profilisanim kamenim blokovima, a sa leve i desne strane od ulaza su po dva uska pravougaona otvora lokala, portala i izloga, sa plitkim pravougaonim malterskom ramom.

Na ovoj fasadi na spratu se nalazi pet dvokrilnih prozora u jednostavnom malterskom ramu, sa donje strane vezani solbankom, a iznad svakog prozora nalazimo arhitravne frontone na vitkim dekorisanim konzolama.

Na fasadi iz Dunavske ulice nalazi se sedam vertikala otvora, sa uskim pravougaonim otvorima lokala u prizemlju, kao portala i izloga, u plitkom pravougaonom malterskom ramu, a na spratu sa dvokrilnim prozorima. Ovih sedam dvokrilnih prozora u jednostavnom malterskom ramu, sa donje strane je vezano solbankom, a iznad svakog prozora nalazimo arhitravne frontone na vitkim dekorisanim konzolama.

Prizemlje i podrum su pod poluobličastim, sfernim i koritastim svodovima.

Na dvorišnoj strani fasade dominira natkriljeni komunikacioni balkon, spojen pri kraju krila mostom. Dvorište je malo i usko, kapijom vezano za dvorište susedne kuće u Dunavskoj ulici.

Raritetan arhitektonski elemenat ove kuće predstavlja bunar na čekrk koji se nalazi u levom zidu kolskog prolaza.

Krov uličnih krila kuće je na dve vode, a dvorišnog na jednu, a pokriven je biber crepom. Konstrukcija krova pripada vremenu posle Bune, sa nizim sljemenom i manjom površnom krova, dok je originalni krov verovatno bio sličan krovu kuće u Zmaj Jovinoj 25a.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.