Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 9

Ova jednospratna kuća pripada starijem graditeljskom sloju na osnovu koritaste svodne konstrukcije prizemlja, verovatno sa početka XIX veka, te je orignalno nosila odlike stila kasnog baroka.

Na Sauterovom planu iz 1889. godine, vidljiva je osnova ove kuće (broj 859).

Između 1920. i 1926. uklonjen je stari barokni erker i umesto njega je kuća dobila fasadu u stilu secesije sa balkonom.

Zmaj Jovina 9 – grafika nastala oko 1870.godine
Zmaj Jovina 9 – oko 1900. godine
Zmaj Jovina 9 1914. godine

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden iz ulice Laze Telečkog broj 5.

Zmaj Jovina 9 (levo) 1926. godine – nakon rekonstrukcije

U prizemlju se na fasadi danas nalaze tri velika otvor lokala, sa ulazom u lokal iz središnjeg otvora, bez fasadne plastike.

Zmaj Jovina 9 1980-tih

Na spratu na fasadi dominira balkon sa ogradom od kovanog gvožđa u stilu secesije i širokim  portalom sa dvorilnim balkonskim vratima i bočno dva mala prozora.

Bočno od balkona su simetrično postavljeni po jedan prozor sa leve i desne strane, pri čemi je desni u obliku “Kibic-fenster”-a.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade je pokriven i sa jednostavnom livenom ogradom, a do njega vodi originalno kameno lučno stepenište.

Dvorišno krilo

Krov uličnih krila kuće je na dve vode, a dvorišnog na jednu, a pokriven je biber crepom. Konstrukcija krova pripada vremenu posle Bune, u stilu baroka pa je sa visokim sljemenom što se vidi na najstarijoj crno-beloj fotografiji ulice prikazanoj u zaglavlju. Današnji krov sa nižim sljemenom je postavljen u rekonstrukciji u stilu secesije posle 1920. 

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.