Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 3

Ova jednospratna kuća je podignuta sredinom XIX veka, u stilu poznog klasicizma.

Počektom XX veka kuća je dobila fasadu u stilu secesije.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa levim i desnim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom pomerenim udesno.

Zmaj Jovina 3 oko 1912. godine
Zmaj Jovina 3 1914. godine

U Prizemlju vidimo dva velika otvora lokala levo od kolskog ulaza i jedan desno, bez plastike na fasadi.

Na spratu je balkon, širine rizalita (srednjeg ispupčenog dela fasade), sa kovanom ogradom u stilu secesije. Na rizalitu su centralno su postavljena vrata balkona, sa po jednim prozorom sa svake strane. Iznad ova tri otvora vidimo trouglaste frontone sa rozetama, koji zajedno sa pilastrima i ogradom balkona odražavaju duh secesije. Levo i desno od rizalita nalaze se po dva simetrično postavljena dvokrilna prozora, nad kojima su arhitavni frontoni na konzolama.

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratu.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišna krila su sa krovovima na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.