Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 2

Ova jednospratna kuća je podignuta 1852. godine, u stilu klasicizma i ranog romantizma, za vlasnike Sofiju i Jovana Paskovića. Jovan Pasković bio je upravnik patrijaršijskog imanja u Dalju. Projekat kuće je 1850. godine potpisao bečki arhitekta Jožef Štraufer. 

Od kraja XIX veka, sve do 1937. godine, vlasnik ove kuće bio je trgovac Ljubomir Stefanović.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova ”Г” sa dvorišnim krilom na desnoj strani, i dvokrilnim dvorišnim ulazom na sredini ulične strane.

Zmaj Jovina 2 oko 1900. godine
Zmaj Jovina 2 1914. godine
Zmaj Jovina 2 1929. godine

Na uličnoj strani kuće u prizemlju bilo je po četiri jednaka, simetrična otvora sa svake strane središnjeg kolskog ulaza.

Danas vidimo da je umesto svaka dva otvora, otvoren po jedan izlog, tako da u prizemlju kuće vidimo po dva izloga sa svake strane središnjeg kolskog ulaza.

Oko otvora vidimo četvorostrane elemente fasade koji oponašaju kamen.

Na spratu je iznad kolskog ulaza centralno postavljen jedan prozor na istaknutom delu fasade, rizalitu, a sa svake strane se nalaze po četiri dvokrilna prozora.

Iznad svakog prozora vidimo arhitravni ukras sa konzolama.

Na kraju kolskog prolaza, sa desne strane je trokrako kameno stepenište sa ogradom od livenog gvožđa.Na vrhu stepeništa je slobodnostojeći stub.

Kuća ima podrum sa polukružnim svodovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

Dvorišno krilo kuće

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.