Zmaj Jovina

Zmaj Jovina 4 „Svojina“

Ova dvospratna kuća poznata je pod imenom “Svojina”, a podignuta je u prvoj polovini XIX veka, u stilu klasicizma. Njena dvorišna fasada vidljiva je na gravuri iz 1830. godine, koja se čuva u Muzeju Vojvodine.

U ovoj kući su delovali Srpska pravoslavna opština (u XVIII i početkom XIX veka: Opštestvo srpske pravoslavne crkve), prvi Gradski odbor (Novosadski Magistrat) od 1852. do 1871, a jedno vreme i Okružni sud.

Zmaj Jovina 4 – grafika nastala oko 1870.godine
Zmaj Jovina 4 oko 1880. godine
Zmaj Jovina 4 oko 1890. godine
Zmaj Jovina 4 oko 1895. godine
Zmaj Jovina 4 1899. godine – najstarija fotografija sa polukružnom atikom
Zmaj Jovina 4 1905. godine (slikano sa gradske kuće)
„Svojina“ oko 1900. godine. Na oba kraja krova se vide nosači električnih vodova.
Zmaj Jovina 4 u snežnoj noći 1930-tih

Osnova ove velike dvospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa levim i desnim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom. 

Fasada je bogato dekorisana sa četrnaest vertikala otvora i kolskim prolazom u sredini prizemlja, koji je zasveden sfernim svodovima. Na fasadi je dominantan detalj visoka, centralno postavljena, polukružna atika.

Zmaj Jovina 4 1980-tih

Nad prozorima prvog sprata su trougaoni frontoni, a nad prozorima drugog sprata arhitavni frontoni na konzolama. Krajnji levi prozor na prvom spratu je u formi “Kibic-fenstera”.

Detalj fasade – kibic fenster

Duž dvorišnih krila su tremovi sa širokim poluobličastim svodovima. Na dvorišna krila ove kuće se nastavljaju dvorišna krila visoko parterne kuće iz ulice Ilije Ognjanovića 22, i tako formiraju atrijumsko dvorište.

Desno dvorišno krilo zgrade
Levo dvorišno krilo zgrade

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišna krila krovom na jednu vodu. Krovi pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

U sredini dvorišta je 1901. godine izgrađen fotografski atelje, kao parterna zgrada izdužene pravougaone osnove, po projektu Antona Tikmajera. Iznad glavnog ulaza na čeonom zidu fasada je nadvišena niskom polukružnom atikom.

U ovom objektu se nalazio jedan od prvih novosadskih bioskopa “Korzo” od 1912. do 1930. godine.

Bioskop Korzo

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.