PodgrađeProte Mihaldžića

Prote Mihaldžića broj 10

Stambeno – poslovna jednospratnica sa kraćim dvorišnim krilom i dvorišnom izgradnjom po obodu parcele oblikuje zatvoreno unutrašnje dvorište. Glavni objekat se sastoji od podruma ,prizemlja i sprata .

Široki kolski ulaz je sa leve strane sa hodnikom pod sfernim svodovima između podeonih lukova .

U dvorišnom krilu smešteno je betonsko dvokrako stepenište. U nivou prvog sprata je komunikacioni balkon drvene konstrukcije, oslonjen na nove metalne stubove kružnog preseka koji povezuje glavni objekat sa otvorenom terasom formiranom na ravnom krovu pomoćnog objekta i omogućuje komunikaciju oko prostora unutrašnjeg dvorišta . Spratni dvorišni objekat u nastavku krila glavnog objekta je rekonstruisan ,zidan fasadnom opekom . Кrov je visok ,nad glavnim objektom na dve, a na dvorišnom krilu na jednu vodu , pokriven biber crepom . Građen je opekom, malterisan i bojan , osim u prizemlju na dvorišnoj strani gde su zidovi dersovani . Ulična fasada sa profilisanim među spratnim i potkrovnim vencem obrađena je u plitkoj malterskoj plastici.Pravougaoni prozori su u jednostavnom malterskom ramu. Na spratu imaju naglašen završetak , a u parapetnim poljima dva središnja prozora pojavljuje se motiv dentikule . Ulazni portal je završen u formi segmenta elipse uokviren malterskim okvirom sa širim postamentom ,plintom u baziluka i ključnim kamenom na kojem je urezan , najverovatnije , broj kućišta ( N. 39 ) . U malterskim poljima sa strana luka ,urezani su inicijali i godina – 18A V11 .

Na ulazu je sačuvana karakteristična drvena kapija sa originalnim okovom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *