BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 11

Jednospratna stambeno-poslovna kuća zahvata ugao ulica Beogradske i Lisinskog.

Sa prizemnom stambenom kućom u ulici Lisinskog 4 formira zajedničko unutrašnje dvorište. Izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka ili tačnije 1792. godine, ako kao vreme gradnje uzmemo godinu urezanu u friznom polju fasade iz ulice Lisinskog ( iznad prvog prozora krajnje levo urezani su brojevi 1 i 7, iznad drugog 9 i 2, te inicijali „FJК“ u samom uglu).

Specifična plastična dekoracija sačuvana u najvećoj meri u spratnoj zoni, karakteristična za baroknu arhitekturu, pokazuje stilsku sličnost sa objektom na broju 3, kao i objektima na Trgu vladike Nikolaja.

Кuća ima osnovu u obliku latiničkog slova „L“, sa kraćim krilom uz desnu brazdu. U prizemlju je poslovni prostor, a na spratu tri stana.

Zasvođeni podrum zauzima gotovo celu osnovu objekta, ali se ne koristi. Ulaz je iz Beogradske ulice, pomeren u desno.

Unutrašnji hodnik pod sfernim svodovima podržanim podeonim lucima vodi u širi pretprostor nekadašnjeg otvorenog trema koji se pruža duž dvorišnih fasada objekta.

Pod je u kombinaciji opeke i kamenih ploča. Na levoj strani je dvokrako stepenište za sprat sa drvenim gazištima, kao i dvokrilna podrumska vrata sa karakteristično oblikovanim okovom od kovanog gvožđa.

Na svodovima hodnika i stepenišnog prostora sačuvana je plitka štuko ornamentika.

Sve prostorije prizemlja su pod poluobličastim svodovima sa svodnim rukavcima, dok su na spratu, osim delova nekadašnjeg trema koji je pod sfernim svodovima, sa ravnim tavanicama.

Ulične fasade su bogato dekorisane karakterističnom plitkom malterskom plastikom koja prati osnovnu podelu površina zidnog platna oblikovanu zadanim ritmom otvora, pilastera i profila vučene plastike venaca i prozorskih okvira. U poljima potkrovnog friza, pilastera i parapetnih polja urezani su profilisani ornamenti različitih geometrijskih oblika koji se izmenjuju u pravilnom ritmu u odnosu na ose fasada, dok su polja zidnog platna između otvora dekorisana malterskim ukrasom u vidu traka koje formiraju zatvorene krivolinijske forme ispuštene iz ravni fasade.

U zoni prizemlja fasade su znatno izmenjene probijanjem otvora, a malterska plastika je rekonstruisana. Ulaz u objekat sačuvan je u originalnoj formi- arhitravno završeni otvor sa pravougaonim nadsvetlom zatvorenim giterom od kovanog gvožđa u dijagonalnom prepletu. Ceo otvor sa nadsvetlom je u kamenom profilisanom okviru čija se gornja ivica završava volutama.

Vrata su dvokrilna, kasetirana sa karakterističnim okovom od kovanog gvožđa. Pojedini prozorski otvori su zazidani-slepi, dok su sačuvani dvokrilni sa šprosnama, od kojih su tri na glavnoj ulici kibic-fensteri, svi sa krilima koja se otvaraju u polje.

Na jednom je vidljiva i unutrašnja ukrasna rešetka od kovanog gvožđa. Podrumski otvori su u kamenim okvirima, zatvoreni rešetkama od kovanog gvožđa. Кrov je izrazito visok, pokriven biber crepom sa pet sačuvanih originalnih vertikala odžaka.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *