PodgrađeVladimira Nazora

Vladimira Nazora broj 1

Spratni stambeni objekat zahvata ugao Nazorove i Štrosmajerove ulice. Osnova je u obliku šire potkovice sa unutrašnjim pravougaonim dvorištem.

Ima dva manja arhitravno završena ulaza, jedan iz ulice Vladimira Nazora i drugi, zazidan, iz Štrosmajerove ulice.

Na dvorišnoj strani, sa severne i istočne strane, je trem zasveden sfernim svodovima između masivnih polukružnih lukova.

Trem u prizemlju ima polukružno oblikovane otvore.

Na spratu istočnog, dužeg trakta je trem zatvoren sa manjim četvorougaonim prozorima, dok je na užem severnom traktu balkon sa ogradom od kovanog gvožđa. Na južnom delu je balkon zazidan i pripojen stanu. Hodnik na spratu, do koga se dolazi zavojitim, nekad drvenim, danas betonskim stepeništem, popločan je većim kvadratnim kamenim pločama.

U tom delu su sačuvani stari okovi od kovanog gvožđa na vratima pa i sama drvenarija, sa karakterističnim plastičnim ukrasima.
Prostorije u delu prizemlja su zasvođene poluobličastim i krstastim svodovima, dok su preostale sa ravnom tavanicom.

Prostrani, zasvođeni podrum koji se koristi kao spremište nalazi se ispod uličnih traktova objekta.

Кrov je visok, na dve vode, pokriven biber crepom sa nizom karakterističnih odžaka. Fasade imaju naglašen međuspratni i potkrovni venac i vertikalnu podelu plitkim lezenama. Svi otvori su u profilisanom malterskom okviru sa karakterističnom plitkom ornamentikom u malteru u poljima iznad otvora i u parapetima, kao i ispod potkrovnog venca. Primenjena plastična dekoracija slična je onoj zastupljenoj na objektima u Beogradskoj ulici i na Trgu vladike Nikolaja.

Celokupan izgled objekta, karakteristična profilacija i ornamentika u malteru, oblikovanje trema i specifičnih detalja, kao i konstruktivna rešenja primenjena na objektu ukazuju na drugu polovinu XVIII, kao vreme nastanka objekta.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *