PodgrađeProte Mihaldžića

Prote Mihaldžića broj 6

Velika jednospratna zgrada podignuta je na uglu ulica Prote Mihaldžića i Lisinskog. Izvorna namena nije poznata, ali je krajem XIX i početkom XX veka u zgradi bila pošta. Danas je najvećim delom stambena sa kancelarijskim prostorom u delu prizemlja. Osnova je u obliku slova P sa dva kraća dvorišna krila. U prizemlju je centralno postavljen hodnik sa ulaznim holom i stepeništem za sprat sa leve strane. Stepenište je trokrako podržano masivnim zidanim stupcima povezanim lucima i zasvedeno poluobličastim svodovima.

Gazišta su drvena, a ograda od kovanog gvožđa sastavljena iz tankih profila svijenih u formi prelomljenog luka.

Duž dvorišnih fasada je komunikativni balkon na profilisanim kamenim konzolama sa ogradom identičnom onom na stepeništu.

Unutrašnji prostori imaju ravnu tavanicu. Кrov je na dve vode pokriven biber crepom. Podrum zasvođen poluobličastim svodom smešten je ispod ugaonog dela osnove.
Fasade su jednostavno obrađene, simetrične, sa otvorima postavljenim u osama. U središtu je dvokrilni pešački ulaz završen u formi segmenta elipse. Malterska plastika je jednostavne profilacije sa okvirima koji iznad i ispod prozora imaju istaknuta pravougaona polja. Horizontalna podela sa podeonim spratnim i profilisanim potkrovnim vencem. Zidno platno prizemlja je horizontalno fugovano. Delimično je sačuvana unutrašnja, kao i spoljna stolarija sa dvostrukim prozorima čija se spoljna krila otvaraju u polje. Ulazna kapija je drvena sa kasetiranim krilima koja imaju istaknuta kanelovana polja i kvake oblikovane u vidu cveta. Ustakljeno nadsvetlo je podeljeno lepezasto postavljenim drvenim prečkama.


Na osnovu karakteristika funkcionalne organizacije prostora, obrade fasada, kao i sačuvanih detalja primenjenih u enterijeru zgrada se može datirati u prve decenije XIX veka.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *