PodgrađeProte Mihaldžića

Prote Mihaldžića broj 4

Prizemna kuća, stambene namene, osnove u obliku ćiriličnog slova „П“ postavljena je u nizu. Stilske i konstruktivne karakteristike ukazuju na drugu polovinu XIX veka kao period izgradnje. U dnu dvorišta je podignut jednospratni pomoćni objekat.

Ulična fasada je sa centralnom visokom kapijom i po dva dvokrilna prozora sa gornjim oknom sa svake strane. Кapija je drvena dvokrilna sa geometrijski kasetiranim krilima. Nadvišena su zastakljenim nadsvetlom koje u središtu ima četiri polja od obojenog stakla-vitraža. Malterska plastika u eklektičkom stilu je u vidu profilisanih okvira oko prozora sa arhitravnim frontonima, parapetnim poljima u obliku jednostavnog pravougaonika. Podeoni i potkrovni venac su profilisani sa štuko dekoracijom preko tavanskih otvora. Dvorišne fasade su sa nizom prozora i vrata. Dvostruki prozori se otvaraju ka spolja, sa starom stolarijom, dok su vrata novija.

Podrum je smešten ispod levog dvorišnog krila. Dvorište je popločano opekom. Dvovodna i jednovodna krovna konstrukcija su pokrivena biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *