Beogradska broj 5

Prizemna stambeno-poslovna kuća osnove na lakat, jedini je parterni objekat u Beogradskoj ulici. Podignut je na izrazito dugoj, pravougaonoj parceli. Sa nižim dvorišnim objektom u produžetku krila, formira unutrašnje dvorište.

Na desnoj strani uličnog dela objekta je širi ulaz hodnik polukružno završen na dvorišnoj strani, levo od njega prostor koji je nekad služio kao lokal, a u dvorišnom delu stambeni prostor.

Dvorišni objekat, u izrazito lošem stanju, delom je adaptiran u stan, a preostali deo služi za ostave stanara.

Dvorište je delimično popločano krupnom kaldrmom, a trotoar uz objekat ciglom. Podrum se nalazi ispod glavne zgrade i nepristupačan je. Sve prostorije su pod ravnim tavanicama. Objekat je građen opekom, malterisan i bojen. Visoki krov pokriven je biber crepom. Izgrađen je verovatno do polovine XIX veka, a izgled ulične fasade je rezultat obnove s prelaza XIX u XX vek.

Arhitravno završen ulaz ima profilisan ram, a u pravougaonom polju iznad, plastičnu dekoraciju od gipsanih modela. Nekad bogato obrađena dvokrilna drvena kapija sa motivima neoklasicizma (edikulama i timpanonima).

U donjoj zoni kapije, u visini sokle, sačuvani su karakteristični kameni odbojnici. Sa leve strane nalazi se portal nekadašnjeg lokala zatvoren gvozdenim kapcima, kao i noviji portal i izlog sa drvenim kapcima izveden prema uslovima službe zaštite.

Otvori imaju profilisan malterski ram sa naglašenim ključnim kamenom, iznad lučne frontone podržane kapitelima. U lunetama su gipsani ukrasi sa ovalnom rozetom u obliku školjke. Između kordonskog i potkrovnog venca, oko tavanskih otvora, je plastična dekoracija od gipsanih modela.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *