PodgrađeŠtrosmajerova

Štrosmajerova broj 1

Spratna stambena kuća gotovo pravougaone osnove izgrađena je na regulacionoj liniji Štrosmajerove ulice. Prolaz-hodnik deli prizemlje na dva nejednaka dela koja po svojim konstruktivnim rešenjima, prostornoj organizaciji i ritmu prozorskih otvora prema ulici, navode na zaključak da se izvorno radi o dva objekta. Кrov je visok i složen, nad prednjim delom dvovodan, prema dvorištu, nad desnim delom na jednu, a levim, na dve vode, pokriven biber crepom. Deo između je pokriven valovitim limom.

Svaki deo objekta ima zaseban zasvođen podrum. Desni, uži deo objekta, kao i hodnik, ima ravne tavanice. U levom delu, središnje prostorije prema ulici su zasvođene krstastim svodovima podržanim masivnim podeonim lucima, dok su preostale sa ravnom tavanicom. Pri kraju prolaza popločanog opekom starog formata nalazi se segmentno završen ulaz u hodnik iz kojeg se prilazi stepeništu za sprat.

Ovaj hodnik popločan je kamenim kvaderima, dok je stepenište sa drvenim basamacima. Duž bočnih zidova nalaze se rukohvati od kovanog gvožđa, a na parapetnom zidu otvor u vidu linete sa rešetkom, takođe od kovanog gvožđa. Podest na spratu popločan je kamenim pločama većeg formata. Nasuprot glavnom objektu, u širini parcele je pomoćni prizemni objekat sa krovom na jednu vodu, pokrivenim valovitim salonitom. U prizemlju glavnog objekta nekad su bili lokali, desno od ulaza gostionica, a levo kolonijalna radnja. Do 80-ih godina XX veka još uvek je postojao sačuvan ram nekadašnjeg portala nalevoj strani, koji je zamenjen prozorskim otvorom.
Fasada sa dekorativnim elementima u stilu secesije verovatno je nastala u prepravci početkom XX veka. Ukras zastupljen u zoni sprata je sveden i sastoji se od geometrijskih elemenata jednostavne profilacije izveden oko prozorskih i tavanskih otvora. Po ravnim, malterisanim površinama ulične fasade izvučene su plitke fuge. Horizontalnu podelu naglašavaju profilisani među spratni i kordonski venac iznad prozora sprata, kao i stepenasto profilisan potkrovni venac. Arhitravno završen ulaz obrađen je u imitaciji naizmenično ispuštenih kamenih kvadera sa naglašenim ključnim kamenom.

Na sličan način rešeni su i malterski okviri oko prozora sa jednostavno izvedenim fugama koje podražavaju slog kamenih tesanika.


Vreme gradnje objekta nije moguće sa sigurnošću opredeliti, ali na osnovu sačuvanih konstruktivnih rešenja i detalja, poput svodova u prizemlju i podrumu i kamenih okvira vrata podruma, karakterističnih za XVIII vek, nesporno je da se radi o slojevitom objektu koji je tokom vremena prošao više razvojnih faza.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *