PodgrađeTrg Vladike Nikolaja

Trg Vladike Nikolaja broj 1

Stambena jednospratnica izgrađena na regulaciji desne strane trga čini jedinstvenu graditeljsko-stilsku celinu sa ostalim objektima nekadašnjeg Paradnog placa.

Кuća potiče iz druge polovine ili kraja XVIII veka, na šta ukazuje karakteristična dispozicija i funkcionalna organizacija prostorija, oblikovanje svodova međuspratnih konstrukcija, primenjeni arhitektonski detalji i rešenje krovne konstrukcije.

U godinama nakon II svetskog rata, desni ugaoni deo objekta uz Štrosmajerovu ulicu je srušen, tako da je danas osnova zgrade u obliku latiničnog slova „L“ sa kraćim dvorišnim krilom na desnoj strani i dograđenim delom u produžetku. Uz levu ivicu je sačuvan originalni kolski ulaz sa karakterističnom drvenom dvokrilnom kapijom.

Ulazni hodnik je zasvođen sfernim svodovima podržanim podeonim lucima.

Prizemlje je pod poluobličastim svodovima sa svodnim rukavcima. Podrum se nalazi ispod središnjeg dela građevine i nepristupačan je. Кrov je visok, na dve vode, pokriven biber crepom sa dva karakteristična masivna dimnjaka. Ulična fasada je ravno malterisana sa naglašenim profilisanim potkrovnim i međuspratnim vencem. Plastična dekoracija na spratu je uklonjena dok je u prizemnoj zoni restaurirana 60-ih godina XX veka, prema raspoloživoj fotodokumentaciji. Izvedena je malterska plastika u vidu plitkih okvira, pilastera i parapetnih polja sa karakterističnom dekoracijom kakva jesačuvana na susednom objektu na br.3. Prozori su postavljeni u šest osa, u prizemlju jednoobrazni, podeljeni po vertikali na tri okna, na spratu sa fiksnim gornjim oknom i šprosnama, svi iz različitih perioda.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *