BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 3

Spratna stambena zgrada širokog uličnog fronta izgrađena je na parceli koja zahvata prostor između ulica Beogradske i Prote Mihaldžića. Zajedno sa prizemnom pomoćnom zgradom formira prostrano unutrašnje dvorište. Sastoji se od podruma, prizemlja i sprata.

Osnova glavnog objekta je u obliku široke potkovice sa dva krila nejednakih gabarita. Кolski ulaz u objekat koji se nalazi u levom traktu bio je zazidan do 1967. godine, kada je prilikom rekonstrukcije fasade ponovo otvoren, čime je objektu vraćen originalni izgled.

Ulaz je lučno završen u formi segmenta elipse sa karakterističnom drvenom kapijom izrađenom od dijagonalno položenih letvica. U osi kapije postavljeno je polukružno završeno krilo pešačkog ulaza. Široki hodnik je izdeljen polukružnim lukovima u tri traveja zasvođena sfernim svodovima. Na kraju hodnika, sa desne strane, nalaze se zidane stepenice za sprat sa drvenim gazištima. Na spoljnjem zidu je koso položen lučno završen prozor. Sa dvorišne strane je istaknut ulaz u podrum koji se nalazi ispod desnog trakta objekta.

Desno dvorišno krilo u prizemlju je imalo trem sa tri široka polukružna otvora i, u nastavku, još dva, nešto manjeg raspona. Danas su svi, osim prvog i zadnjeg zazidani i pripojeni stanovima. Nekadašnja plesna dvorana (potom bioskop) na prvom spratu je 80-ih godina XX veka pretvorena u stambeni prostor. Tom prilikom su iz enterijera uklonjeni svi tragovi (dorski stubovi sa drvenim parapetom, drvena ograda galerije za muziku izrađena u formi balustera, delovi originalnog poda i naslona stolica, kao i tavanica u obliku lažnog sfernog svoda sa tragovima moleraja) koji se pominju u arhivskim podacima o zatečenom stanju objekta. U nivou sprata je izveden balkon oslonjen na tri metalna stuba kružnog preseka dodatno podržan metalnim konzolama. Svi otvori su rekonstruisani sa serijskom stolarijom novijeg datuma. Levo krilo ima takođe naknadno dozidan komunikacioni balkon gvozdene konstrukcije, nešto starijeg datuma, sa ogradom od kovanog gvožđa. Objekat je građen opekom, malterisan i bojen. Кrov je visok, pokriven biber crepom, sa tri masivna odžaka karakteristično oblikovanih završetaka.

Dvorišni prizemni objekat je delom urušen, preostali deo služi za ostave stanara. Ajnfort je popločan krupnom kamenom kockom, dvorište je neuređeno sa sačuvanim bunarom na točak u jugoistočnom delu.

Široka ulična fasada sa nizom od devet osa otvora na nejednakom međusobnom rastojanju ima naglašen međuspratni i potkrovni venac. U prizemlju, levo od ulazne kapije, je udvojeni četverougaoni prozor, desno niz od sedam otvora od čega su dva arhitravno završena portala. Svi otvori su u profilisanom malterskom okviru ca karakterističnom plitkom ornamentikom u malteru u poljima iznad otvora i u parapetima, kao i ispod potkrovnog venca. Celokupan izgled objekta, karakteristična profilacija i ornamentika u malteru, oblikovanje trema i specifičnih detalja, kao i primenjena konstruktivna rešenja ukazuju na drugu polovinu XVIII veka, kao vreme nastanka objekta.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *