BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 14

„Pešadijska kasarna kod Beogradske kapije“

Na desnoj strani Beogradske ulice, severozapadno od Beogradske kapije, između kurtine koja povezuje bastione sv. Benedikta i sv. Franciske i zgrade Arsenala smeštena je jednospratna kasarna, na starim planovima označena kao Infanterie Кaserne. Pο svojim funkcionalno- arhitektonskim oblikovnim i karakteristikama nalikuje na Jednostavnu kasarnu na Gornjoj tvrđavi. Objekat ima osnovu u obliku izduženog pravougaonika sa zatvorenim tremom-hodnikom na jugoistočnoj strani, na kome je u prizemlju i na spratu niz ustakljenih arkada. Hodnik je, na oba nivoa, zasveden sfernim svodovima razdvojenim poluobličastim lucima. Sve prostorije su smeštene u nizu i zasvođene su masivnim poluobličastim svodovima sa svodnim rukavcima. Između njih su dve stepenišne vertikale pod segmentnim i krstastim svodovima. Sanitarni čvorovi su izvedeni pregrađivanjem prostorija u središtu zgrade. Podrum se nalazi ispod celokupne osnove objekta sa nizom prostorija zasvođenih masivnim poluobličastim svodovima, sličnog rasporeda kao na spratovima. Pristup podrumu je zidanim stepenicama sa drvenim gazištima.

Spoljni izgled zgrade je je u stilu pojednostavljenog baroka u u skladu sa funkcijom objekta. Otvori su postavljeni u nizu i imaju jednostavne okvire (ispod maltera se može videti originalan okvir od žućkastog kamena peščara). Pri uglovima, sa svake strane, je po jedan plitak pilaster. Horizontalnost je naglašena jednim podeonim vencem između prizemlja i sprata, kao i širim profilisanim potkrovnim vencem. Stolarija je različitih perioda. Кrovna konstrukcija je četverovodna, pokrivena crepom sa tavanskim badžama za provetravanje i visokim dimnjacima.

Objekat je, od nastanka, početkom druge polovine XVIII veka, do pre dve godine zadržao autentičnu namenu. Danas je van funkcije, ali je i dalje sastavni deo kompleksa Vojske Srbije u Donjoj tvrđavi.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *