BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 13

Spratna kuća sa kraćim dvorišnim krilom na levoj strani, izgrađena je na prostranoj, dubokoj parceli. Sa kasnije izgrađenim prizemnim objektima u dvorištu formira zatvoren pravougaoni prostor. Po širini ulične fasade i ukupnom volumenu, moglo bi se pretpostaviti da je ova kuća pripadala nekom od značajnijih ličnosti vojne hijerarhije. Iako njen istorijat nije detaljnije istražen, do sada je utvrđeno da je jedan od vlasnika bio general Veberer, zapovednik Tvrđave, zatim da ju je 1928. godine otkupio Mladen Goločorbin, otac Danice Zubanov i Anđelke Turšić, vlasnica 1971/72 godine (Idejni program uređenja Petrovaradinske tvrđave, 1971/72.godine).

Svi prostori prizemlja su pod svodnim konstrukcijama.

Кolski prolaz smešten je na desnoj strani prizemlja, na njemu je kapija u bidermajer stilu – sa tipičnom konturom otvora i dvokrilnim kasetiranim krilima na kojima su se nalazili mesingani „zvekiri“ u obliku alke i stisnute šake (nestali pre dvadesetak godina). Prolaz je u prvom delu pod sfernim svodovima, a u drugom je pod poluobličastim svodom sa svodnim rukavcima.

Sa desne strane kolskog prolaza smešteno je stepenište sa drvenim gazištima koje vodi na sprat.

Tu su dvokrilna vrata i pravougaoni prozor sa giterima od kovanog gvožđa, čija ornamentika ukazuje na period kraja XVIII ili početka XIX veka.

Podrum je pod levim delom uličnog objekta, zasveden poluobličastim svodom i u funkciji je poslovnog prostora. Objekat je građen opekom, malterisan i bojen, međuspratna konstrukcija je drvena. Dvorišni objekti su prizemni, stambene namene.

Izgled ulične fasade izmenjen je u prve dve decenije XX veka. Fasada je, posebno u spratnom delu, koncipirana po vladajućim pravilima secesije. Oko prozora, čiji su otvori tada verovatno prošireni, postavljena je nova dekoracija.

Na desnoj strani prizemlja ostao je neizmenjen otvor kolskog prolaza.

Prizemlje je pilastrima, u imitaciji kamenih kvadera, podeljeno na tri dela: ulazna kapija, dva prozora i ulaz i prozor lokala, sasvim na levo strani. Nad svim otvorima prizemlja su jednostavni završeci.

Na spratu je šest prozora, koji su naglašenim secesijskim ornamentima na ivicama plitkih rizalita grupisani u parove. Iznad prozorskih otvora je bogat floralni ornament sa malom maskom u temenu. Slična dekoracija ponovljena je i na tavanskom nazitku, na tavanskim ventilacionim otvorima.

Po ravnim, malterisanim površinama ulične fasade izvučene su horizintalne fuge. Prizemlje od sprata deli jednostavan venac. Nad fasadom je stepenasto profilisan krovni venac. Niži dvovodni krov pokriven je biber crepom. Moguće je pretpostaviti da je visina objekta u vreme obnove podignuta. Tada je izgradnjom više kote krovnog nazitka izmenjen volumen krova.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *