Dunavska

DUNAVSKA 32

Dvospratna stambena zgada, izgrađena po projektu arhitekte Đorđa Tabakovića, iz 1929-30. godine, za političara i gradskog savetnika Đorđa Tapavicu.

Ovo je poslednja zgrada u nizu dela Dunavske nakon parka, gotovo istovremeno podignutih oko 1930. godine, u skladu sa tada važećim urbanističkim propisima.

Današnji izgled zgrade uglavnom odgovara originalnom:

Na fotografiji niza zgrada od Dunavske 24 do Keja iz 1984. godine izgled ove zgrade je sličan današnjem:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (F.K. 288/A, 1984.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.