Dunavska

DUNAVSKA 22

Kiosk u Dunavskom parku, na nekadašnjoj promenadi sa pravougaonom osnovom, izgrađen oko 1900. godine. Kasnije je na ovom mestu kiosk rušen i građen više puta. Sačuvan je originalni plan na mađarskom jeziku verovatno sa kraja XIX veka:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Fotografija nastala oko 1900. godine mnogo bolje dočarava kako je izgledao kiosk na Promenadi:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Sačuvan je i nerelizovani plan kioska iz 1929. arhitekte Đorđa Tabakovića za vlasnicu Violu Begoljev:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Kiosk je od tada više puta izmenjen i proširivan, a današnji oblik je dobio sredinom 1990-ih:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.