BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 17

Spratna stambeno-poslovna kuća izgrađena je na parceli koja se pruža celom širinom bloka, između Beogradske ulice i ulice Prote Mihaldžića.

Osnova je pravougaona, kraćom stranom na glavno ulici sa ulazom hodnikom pomerenim u levu stranu.

Na prednjoj strani su dva lokala, a dubinom prostora, niz od tri prostorije na desnoj i jedna prostorija i stepenišni prostor na levoj strani.

Sve prostorije prizemlja su pod svodnim konstrukcijama, nad prolazom su krstasti, a nad ostalim prostorijama poluobličasti sa svodnim rukavcima. Stepenište je jednokrako, zavojito, postavljeno uporedo sa prolazom i zatvoreno dvokrilnim vratima od kovanog gvožđa sa ukrasom u obliku zrakasto raspoređenih kopalja u luneti.

Na spratu je pretprostor ganga popločan kamenim kvaderima sa manjim vratima ukrašenim okovima od kovanog gvožđa. Na dvorišnoj strani je balkon gvozdene popločan kamenim konstrukcije sa karakteristično oblikovanim držačima i ogradom od kovanog gvožđa u dijagonalnom prepletu.

Stan na spratu je prostran i zauzima celu osnovu objekta.

Кrov je visok, na dve vode, pokriven novijim sinterovanim biber crepom. Podrum zauzima veći deo osnove zgrade i služi kao spremište i to samo delimično zbog prisustva vode. Dvorište prema ulici Prote Mihaldžića ograđeno je zidanom ogradom uz koju je smešten objekat trafostanice. U središnjem delu parcele, uz desnu brazdu, na mestima nekadašnjih prizemnih pomođnih objekata, izgrađena su, bespravno, dva nova stambena objekta koja se sastoje od prizemlja i visokog potkrovlja, oblikovanja neprimerenog ambijentu podgrađa.

Ulična fasada glavnog objekta koncipirana je u četiri ose otvora. Na spratu je niz prozora u jednostavnom malterskom ramu sa naglašenim solbankom, a nad njima, u malteru upušten pravougaoni ornament sa dvočlano reckanim bočnim stranama. Pri uglovima fasade sprata su plitki pilastri. U prizemlju je dominantan polukružni otvor dvokrilnog kolskog ulaza na kome su potencirane vertikale imitacijom kamenih kvadera. Polukrug otvora je profilisan sa završcem izvedenim plastično u malteru. Teška dvokrilna drvena vrata sa zrakasto rezanim ornamentom u gornjem delu i rozetama u središtu gornjeg polja krila, nose odlike klasicizma.

Po oblicima plastike na fasadi, svodovima u prizemlju, detaljima od kovanog gvožđa i obradi ostalih elemenata, kuća se datira u doba prelaza iz XVIII u XIX vek i nosi odlike barokno- klasicističkog stila.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *