Železnička (Futog)

Železnička 46 (Futog)

“Marijanum” Futog

Ovu zgradu dala je da se izgradi Marija Kotek rođ. Radai, žena grofa Rudolfa Koteka, za potrebe futoške bolnice. Danas je u njoj smešten Gerontološki centar “Novi Sad”.

Spratna zgrada, pravougaone osnove sa četvorovodnim krovom.

Duboko povučena u odnosu na liniju ulice od koje je odvaja visoka ograda sa zidanim stupcima i gvozdenom mrežom.

Osim glavne fasade koja je u celosti ostala sačuvana, kuća je obnovom za potrebe Gerontološkog centra, sasvim izgubila autentičan izgled enterijera i donekle drugih fasada, jer su uz njih doziđivali objekti.

Na glavnoj fasadi je uži rizalit sa dvokrilnim vratima i prozorom iznad. Levo i desno od rizalita su po tri ose prozora. Oko prozora u prizemlju je sasvim jednostavni plitak malterski ram. Spratni prozori nadvišeni su horizontalnim ravnim profilisanim arhitravom sa vitkim kitnjasti konzolama od kojih sada neke nedostaju (na levoj strani).

Iznad glavnog ulaza je jako istaknut dvovodni, zidani ispust sa čeonim delom rešenim u obliku krivoliniske atike.

Fasada je vertikalno na uglovima naglašena imitacijom kvadra, a horizontalno fugama po zidnom platnu sa pet profilisanih venaca.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *