PodgrađeŠtrosmajerova

Štrosmajerova broj 7

Prizemna stambena kuća pravougaone osnove izgrađena na regulacionoj liniji Štrosmajerove ulice. Sa dvorišnim stambenim objekatom s mansardom u dnu parcele i objektima izgrađenim po obodu parcele formira zajedničko unutrašnje dvorište.

Osnova uličnog objekta sastoji se od dva dela sa centralnio postavljenim hodnikom zasvođenim poluobličastim svodom, popločanim ciglom starog formata.

Levi i desni deo se sastoji od po dve, odnosno tri mračne prostorije ravnih tavanica. Podrum se nalazi ispod desnog dela objekta. Objekat je građen opekom, malterisan i bojen. Кrov je složen, nizak i pokriven biber crepom. Nad prednjim, uličnim delom je dvovodan, dok je prema dvorištu rešen u vidu dva jednovodna krova koja se sučeljavaju nad samim prolazom formirajući uvalu. Dvorišni objekat sa leve strane adaptiran je u stambeni, malterisan i bojen. Desni objekat koji služi za ostave stanara je ruševan, građen opekom starog formata i neomalterisan. Objekat u dnu parcele je stambeni sa rekonstruisanim potkrovljem-mansardom na jednu vodu. Кrov ima vertikalne krovne prozore i pokriven je biber crepom.

Ulična fasada je simetrično rešena sa centralno postavljenim blagim rizalitom naglašenim pravougaonim ulazom uokvirenim malterskim, rustično obrađenim ”tesanicima” kojima su flankirane i ivice objekta. Iznad potkrovnog venca nalazi se atika sa nešto višim središnjim delom u širini rizalita, sa jednostavnom malterskom plastikom u vidu pravougaonih polja. Dvokrilna drvena kapija sa fiksnim drvenim delom iznad ima središnju profilisanu lajsnu završenu kapitelom i karakterističan okov i bravu sa šiltom od bronze u obliku lire.

Ulazni stepenik je kameni, po dimenzijama i specifičnoj profilaciji najverovatnije je bio okvir prozorskog otvora. Sa obe strane ulaza nalaze se po dva prozora u stepenasto profilisanim okvirima sa naglašenim bankom i arhitravom i upuštenim pravougaonim poljima u parapetima. Plastična dekoracija u potkrovnom vencu i poljima ispod arhitrava prozora komponovana je od motiva izvedenih po modelu, u štuku ili gipsu, i odgovara dobu prelaza XIX u XX vek.

Drvenarija prozora je na levom delu novijeg datuma, ali geometrijom odgovara starijoj koja je sačuvana na desnoj strani, dok su ulazna vrata desnog stana zamenjena neadekvatnim izrađenim od PVC-a.


Prostorne karekteristike osnove objekta upućuju na to da se radi o dve prizemne kuće tradicionalne, ruralne arhitekture koje su u rekonstrukciji izvedenoj krajem XIX ili početkom XX veka objedinjene zajedničkom fasadom i krovom, poput objekata na br. 9, 14 i 16.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *