BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 23-25

„Oficirski paviljon“

Dvospratna slobodnostojeća građevina, ,,L“ osnove podignuta je krajem XIX veka na neizgrađenom prostoru u neposrednoj blizini Beogradske kapije.

Sastoji se od podruma, prizemlja i dva sprata. Osnove su simetrično organizovane, sa stepenišnom vertikalom u dvorišnim aneksima svakog od krila i po tri stambene jedinice na spratu.

Кrov je plitak, na dve vode, pokriven limom. Ulične fasade su oblikovane u duhu istorizma, simetrično komponovane sa posebno akcentiranim ugaonim delom na mestu sučeljavanja dva krila.

Zidno platno je ravno malterisano osim u prizemnoj zoni gde je obrađeno u imitaciji kamenih kvadera sa naglašenim završetkom u osi svakog otvora. Fasade su po horizontali raščlanjene istaknutim vencem sa motivom dentikula iznad prizemlja, te bogato profilisanim kordonskim i potkrovnim vencem sa nizom konzola sa motivom akantusovog lista podvučenim nizom dentikula. Između prvog i drugog sprata, na mestu međuspratnog venca, provučen je plastično izveden malterski ukras u formi trake sa ornamentom u obliku spirale i naizmenično umetnutim listovima. Ugaone vertikale i ivice rizalita na uličnim fasadama obrađene su u imitaciji naizmenično ispuštenih, plastično obrađenih kvadera. Prozori su u malterskom ramu, u prizemlju ravno obrađenom, na spratu profilisanom sa naglašenim arhitravnim frontonom, osim središnjeg prozora na rizalitu nad kojim je fronton trougaoni. Na drugom spratu okviri su višestruko profilisani sa naglašenim gornjim uglovima. U nazitku između kordonskog i potkrovnog venca, u osama prozora sprata nalaze se pravougaoni tavanski otvori u užem profilisanom okviru. Ulične fasade imaju u središnjem delu naglašen rizalit sa pet osa otvora i centralno postavljen, arhitravno završen portal u prizemlju. Ugao objekta je akcentiran vertikalama pilastera, u nivou prizemlja naznačenim blagim istakom, kroz spratove oblikovanim u punoj visini od naglašene baze do korintskih kapitela u visini kordonskog venca drugog sprata. Baze pilastera povezane su profilisanim vencem, a u polju između smešten je niz balustera. Istim motivom sa balusterima obrađena je i arhitravno završena atika koja flankira ugao objekta. U prizemlju je polukružno završen otvor sa završcem ukrašenim akantusom. Polje između pilastera u visini prvog i drugog sprata obrađeno je u formi plitke polukružno završene niše. U donjem delu je plastično istaknuto polje u obliku ploče-table, dok je gornji, polukružni deo ustakljen.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *