Karađorđeva (Sremska Kamenica)

Karađorđeva 19

Pravoslavna crkva u Sremskoj Kamenici posvećena rođenju presvete Bogorodice građena je od 1742-1758. godine u duhu srpske srednjovekovne arhitekture sa elementima baroka. Jednobrodna je građevina sa petostranom oltarskom apsidom, širokim pravougaonim pevničkim prostorimam, podužnim naosom i desetostranim kubetom na preseku transepta. Zidana je u kombimaciji pritesanog kamena peščara, žućkaste boje i cigala. Na fasadama je niz slepih arkada u kombinaciji kamena, opeke i maltera. Prozori su kamene bifore. Uz zapadno pročelje sredinom XVIII veka dozidan je kameni trospratni zvonik sa naglašeno visokom baroknom kapom. Prvobitni ikonostas iz 1753. godine kao i živopis iz 1754. godine oslikali su Jovan Vasilijevič i Vasilije Ostojić, spajajući tradicionalni pravoslavni ikonopis sa baroknim koloritom, svetlom i perspektivom. Današnja oltarska pregrada, rezbarski rad Marka Vujatovića iz 1797. godine, dekorisana je u baroknom maniru sa naglašenom simetrijom bliskoj klasicizmu. Ikonostas sa kraja XVIII veka, rokajnog kolorita, rad je Stefana Gavrilovića iz 1802. godine. U crkvi se nalazi i ikona arhanđela Mihajla koju je naslikao 1856. godine slikar Stevan Aleksić. Pretpostavlja se da je zidne slike radio Amvrosije Janković 1760. godine. U crkvi se takođe nalaze jedna rukopisna knjiga, četiri štampane knjige (3 jevanđeljai trebnik, svi iz XVII veka) i više crkveno-administrativnih knjiga. Veći konzervatorski radovi rađeni su 1968/69. godine i 1994. godine.

   Jedna rukopisna i četiri stare knjige u crkvi zaštićene su posebim rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, broj 667 od 7. decembra 1966. godine

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *