BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 7

Spratna stambeno-poslovna kuća ima osnovu u obliku ćiriličnog slova „Г“ sa dugim dvorišim krilom uz desnu brazdu. Široki lučno završeni ulaz, oblik svodova u prolazu, kao i plastika fasade ukazuju da je objekat podignut krajem XVIII veka.

U središnjem delu prizemlja nalazi se ulaz i hodnik sa sedam traveja pod sfernim svodovima koji su odvojeni lucima.

Sa obe strane se nalazi po jedan lokal sa ravnim tavanicama. Zasvođeni podrum zauzima deo ulične i dvorišne osnove zgrade. Pri kraju hodnika, sa leve strane, je drveno stepenište za sprat uličnog dela objekta. Objekat je je građen opekom, malterisan i bojan. Кrov je visok, na uličnom delu na dve, na dvorišnom na jednu vodu, pokriven biber crepom.

Dvorišno krilo objekta je 90-ih godina XX veka rekonstruisano. Samo na manjem delu uz ulični objekat sačuvana je stara konstrukcija komunikacionog balkona na gvozdenim konzolama. Na ogradi od kovanog gvožđa, nalazili su se inicijali i godina: 18EX86, po kazivanju nekadašnjeg vlasnika, godina u kojoj je kuća renovirana. Veći deo balkona je srušen i zamenjen širim balkonom na stubovima kvadratnog preseka, izvedenim iz betona sa nadstrešnicom metalne konstrukcije pokrivene valovitim salonitom. Pri dnu krila izvedene su nove spoljne betonske stepenice za sprat. Drvenarija je zamenjena novom, serijske proizvodnje. U nastavku krila izgrađen je niži spratni objekat sa balkonom koji se sa nekoliko stepenika povezuje sa komunikacionim balkonom krila glavnog objekta. Prizemni pomoćni objekat u dnu parcele je rekonstruisan i nadograđen i sastoji se od prizemlja, sprata i visokog potkrovlja. Sve ove intervencije izvedene su bez odobrenja službe zaštite. Ulična fasada glavnog objekta je jednostavno koncipirana sa naglašenim, lučno završenim ulazom sa kamenim završcem na sredini luka. Vrata ulaza su drvena, kasetirana. Uz bočne strane kapije postavljeni su portali, sa svake strane po jedan, sa dvokrilnim, delimičnozastaklenim vratima i drvenim dvokrilnim kapcima.

Na krajnjem, desnom delu prizemlja je dvokrilni prozor čija su okna podeljena na tri jednaka dela. Između prizemlja i sprata nalazi se jednostavno profilisan podeoni venac. Na spratu je pet jednakih dvokrilnih prozora u malterskim ramovima sa istaknutim klupčicama. Gornje ivice međusobno su povezane profilisanim vencem. U parapetnim poljima je plitka malterska plastika sa upuštenim, različito oblikovanim formama krivolinijskih kontura i stilizovanim rozetama apliciranim u središtu svakog drugog parapetnog polja. Između prozora sprata i potkrovnog venca ponavlja se slična obrada u plitkoj plastici, prilagođena proporcijama pravougaonih polja određenih ritmom prozora sprata.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *