PodgrađeŠtrosmajerova

Štrosmajerova broj 9

Prizemna stambena kuća koja po gabaritima, organizaciji unutrašnjeg prostora, namenjeni i obradi fasade nalikuje na susednu kuću na broju 7. Osnova uličnog objekta sastoji se od dva dela sa po tri prostorije u nizu. Središnji hodnik, kao i prostorije levog i desnog stana imaju ravne tavanice. Hodnik se prema dvorištu širi i završava polukružnim lukom, koji se ponavlja i u enterijeru prostorije u desnom delu.

Krov nad uličnim delom je dvovodan, znatno više od krova objekta na broju 7. U produžetku, nastavlja se dvorišno krilo osnove latiničnog slova L. Prvi nešto širi deo ima podrum, prizemlje i sprat koji je nazivan i nad zadnjom prostorijom uličnog objekta.

Ulaz u podrum se nalazi spolja uz sam objekat ispod drvenog kapka. Silazi se stepenicama od cigle u prostor zasvođen poluobličastim svodom sa svodnim rukavcima. Na sprat vode otvorene drvene stepenice. Međuspratna konstrukcija je drvena sa vidnim gredama u enterijeru. Prozorski otvori ovog dela objekta su mali, pravougaoni, a prostorije u prizemlju mračne i vlažne. Krov je na dve vode, sa prelomom i zakošenim delom nazabatu prema dvorištu. Celokupan krov je pokriven biber crepom.

Objekat je građen ciglom i čerpićem, malterisan i bojen, dvorište je popločano ciglom starog formata.

Simetrična ulična fasada ima središnji polukružno zasvedeni ulaz i po dva prozora sa svake strane. Ulaz je naglašen jednostavnim malterskim ramom u imitaciji kamenih blokova sa gipsanim ukrasom u osi ključnog kamena. Ulazna dvorištna kapija je od drveta.

Na ivicama fasade i desno od ulaznih vrata nalaze kanelirani pilastri sa korinskim kapitelom. Prozori imaju stepenasto profilisani ram sa naglašenim klupčicom i profilisanim arhitravom na konzolama.

Gipsani ukras iznad ulaza kao i oni u pravougaonim poljima iznad prozora, odgovara dobu prelaza XIX u XX vek.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *