PodgrađeŠtrosmajerova

Štrosmajerova broj 8

Podatke o gradnji ove kuće, kao i većine kuća u ovoj ulici nema, ali posebno otežavajuću okolnost u identifikaciju njenog razvoja predstavlja nivo intervencija koje su izvedene poslednjih decenija.

Sudeći po gabaritima, donekle sačuvanom rasporedu i obliku prostorija, te drvenoj stolariji na fasadi, građena je u drugoj polovini XIX veka. To je prizemna kuća, postavljena u nizu, na regulacionoj – građevinskoj liniji ulice i sastoji se iz tri dela od kojih je ulični nadkriven strmim dvovodnim krovom skrivenom atikom. Dvorišno krilo, postavljeno uz desnu ivicu parcele nadkriva strmi jednovodni krov, a dalje u nizu su postojale i dve pomoćne prostorije – šupe.

Duga strana krila ima otvoreni trem sa stubovima od cigala. Postoje podaci da su to nekada bili drveni stubci, verovatno drvorezbarski obrađeni. Kraći dvorišnji krak je pod samim bedemom,prizeman je i iznad njega su dve stepenasto postavljene terase. Ispod gornje su pruski svodovi, a u levom delu poluobličasti. U jednoj prostoriji desnog dela ovog krila vidna je stena na kojoj je građeno, kao i uski stepenišni krak koji je na jednom mestu zazidan i prekinut, a vodi preko bedema do Ludvikove kapije.

Fasada je veoma jednostavna i nema skoro ništa od plastične dekoracije. Izuzetak je profilisani krovni venac koji je ukrašen nizom sitnih ornamenata koji su postavljeni u pravilnom nizu i stepenasto se spuštaju jedan ispod drugog. Prozori su spojeni solbankom koji je istovremeno i gornja ivica sokle. Spoljni izgled kuće čini šest osa otvora, od čega su dva ulazi.

Široki ulaz, postavljen na levoj strani, sa dvokrilnom drvenom kapijom i nadsvetlom, istovremeno je i kolski i pešački.

Zatim se nižu tri prozorska otvora, jedna vrata i na krajnjoj desnoj strani još jedan prozor.

Prozori su široki, jednokrilni novijeg datuma.

Ispod krovnog venca nalazi se atika sačinjena od pet istaknutih lezena u čijoj sredini je po jedna sitna rozeta. Na površini iznad lezena nekada su se nalazili vaze, ali do danas ni jedna nije sačuvana.

Osamdesetih godina XX veka za potrebe tadašnjeg korisnika, na celom objektu izvršene su znatne intervencije. Potkrovlje je kompletno rekonstruisano, ubacivani su gipsani pregradni zidovi, postavljena armirano-betonska međuspratna konstrukcija, a dvorište nadkriveno metalnom konstrukcijom sa salonitom kao pokrivačem. Na dužem dvorišnom krilu je tada zatvoren i trem sa stubovima, a krov je izdignut.

U međuvremenu je novi investitor započeo građevinske radove na adaptaciji prostora pretvarajući ga u hotel.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *