PodgrađeŠtrosmajerova

Štrosmajerova broj 3

Spratni stambeno-poslovni objekat zahvata ugao ulica Štrosmajerove i Lisinskog. Osnova je u obliku latiničnog slova L sa dužom stranom u ulici Lisinskog. Sastoji se od podruma, prizemlja i sprata. Podrum je ispod uličnih prostorija objekta, zasvođen poluobličastim svodovima sa rukavcima. Osim prostorija sa desne strane ulaza iz Štrosmajerove ulice koje su adaptirane u poslovni prostor, ceo objekat je stambeni.

Zgrada ima široki ulazni portal iz ulice Lisinskog završen u formi segmenta elipse i uži polukružno završen ulaz iz Štrosmajerove ulice. Ulaz iz Štrosmajeroveje u jednom delu završen plafonom, dalje su dva polja sfernih svodova sa širokim lukom između. Na levoj strani hodnika su očuvana stara vrata sa ukrasnim okovima od kovanog gvožđa.


Na kraju hodnika su nove kamene stepenice za sprat.
Međutim, po kazivanju vlasnika koji je tu stanovao od 1934. godine, zgrada je imala uzano, spiralno stepenište, ne na mestu sadašnjeg, nego na sredini hodnika, desno, kojim se izlazilo u malu odaju na spratu koja danas služi kao ostava. Istovremeno je dozidan i erker na uglu. Ulaz iz ulice Lisinskog ima dva sferna svoda, pojačana na sredini i sa strane širim polukružnim lucima.

Prostorije u prizemlju na desnoj strani ajnfort prolaza su pod sfernim svodovima, a preostale imaju ravne tavanice. Na spratu u predsoblju, u koje se dolazi ovim novim stepeništem, je takođe sferni svod, a okolne prostorije su sa ravnim tavanicama.

Objekat je građen opekom sa međuspratnom drvenom konstrukcijom i visokim krovom na dve vode, pokrivenim biber crepom.

U tavanu, na rogu krovne konstrukcije urezani su inicijali sa godinom JV 1898, koja verovatno označava vreme rekonstrukcije objekta. Horizontalnu podelu uličnih fasada ističe profilisani međuspratni i potkrovni venac. Fasadno platno je izdeljeno plitkim lezenama koje nisu na ujednačenom rastojanju. Dvokrilni prozori su četvorougaonog oblika, u jednostavnom malterskom okviru. Svako krilo ima po tri okna, otvaraju se u polje, sem nekoliko na spratu. Ugao na spratu flankira petougaoni erker, novijeg datuma, bez konzola sa tri prozora.

Zasvedeni ulaz iz ulice Lisinskog ima dvokrilnu kapiju od spojenih koso postavljenih letava, prikucanih vertikalnim nizovima kovanih eksera. Na spojnicama krila je pojačanje u obliku lajsne od kovanog gvožđa, ukrašene na ravnomernom rastojanju manjim rozetama od kovanog gvožđa. U levom krilu je prosečena manja segmentno završena pešačka kapija . U ulici Lisinskog, u prizemlju i na spratu je po jedan slepi prozor. Ulaz iz ulice Lisinskog ima profilisani okvir i kameni završetak u temenu luka. Na dvokrilnim drvenim vratima je ukras jedna veća rozeta od pleha ili gvozdenog lima.
Celokupan izgled objekta, karakteristična profilacija i ornamentika u malteru, oblikovanje specifičnih detalja, kao i konstruktivna rešenja primenjena na objektu ukazuju na drugu polovinu XVIII, kao vreme nastanka objekta.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *