BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 8

Spratna stambeno-poslovna zgrada sa dva nejednaka dvorišna krila današnji izgled je dobila verovatno u obnovi krajem XIX veka.

Široki prolaz-hodnik, pomeren u desno, je pod ravnom tavanicom podržanom sa dva polukružno završena luka. U uličnom delu su lokali, u nastavku stambeni prostor.

Na sprat vode dva dvorišnim stepeništa smeštena u krilima.Na rekonstruisanom, levom dvorišnom krilu naknadno je zatvoren pretprostor stana i deo komunikacionog balkona, a krov pod malim nagibom pokriven limom. Preostali deo balkona je drvene konstrukcije sa novijom prostom drvenom ogradom.

Podrum je zasvođen, zauzima levi deo objekta i služi za ostave. Objekat je građen od opeke, malterisan i obojen, a visok krov pokriven biber crepom.

U dnu dvorišta nalazi se prizemni, delom urušen stambeni objekat sa krovom na jednu vodu. Ulična fasada ima naglašenu soklu, profilisan međuspratni, kordonski i potkrovni venac. Zidno platno prizemlja obrađeno je u imitaciji rustike, a sprat u horizontalnim fugama. U osama otvora prizemalja su izvedeni završci sa figuralnom plastikom. Na spratu je pet pravougaonih prozora raspoređenih na nejednakim razmacima. Središnji otvor u osi ulazne kapije je naglašen stupcima sa stilizovanim jonskim kapitelima, segmentno završenim frontonom i nizom balustera. Polja ispod frontona dekorisana sa su malterskom plastikom u vidu girlandi.

Osim dvokrilne drvene kapije nadsvetlom na ulazu, svi otvori u prizemlju su rekonstruisani.

Sa leve strane je karakteristična drvena maska izloga sa portalom, nastala verovatno u periodu između dva rata, a levo noviji portal i izlog, na mestu nekadašnjih prozora.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *