Matice srpske

MATICE SRPSKE 1

Jednospratna zgrada Matice srpske, izgrađena u stilu istorizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Г“, 1912. godine po projektu arhitekte Momčila Tapavice kao „Zavod Marije Trandafil za srpsku pravoslavnu siročadu Novom Sadu“, a 1928. godine je u ovu zgradu preseljena Matica srpska. Na ovom mestu se nalazila čuvena kafana „Turski han“, po kojoj se i današnja ulica Matice srpske zvala Hanska ulica, ali je u Buni srušena do temelja, pa se u drugoj polovini XIX veka pominje kao Hanski plac. vlasnika Johana Ajglera, na mestu čuvene pivice Johana Hajla, srušene u Buni, koja se na ovom mestu nalazila još od prve polovine XVIII veka.

Novo krilo je dozidano 1992. godine, a 2006. godine je obnovljen krov.

Uličnom fasadom ove reprezentativne zgrade dominira zasečeni ugao naglađen erkerom, nadvišen kupolom složene arhitektonike sa balusterskim nizom ispred. Fasada ka ulici Matice srpske ima tri rizalita koji se završavaju trougaonim timpanonom i trapezastim kupolama, od kojih je središnji širi sa glavnim ulazom. Fasada ka trgu Marije trandafil ima dva rizalita na krajevima, i ulaz sa prolazom ka dvorištu.

Na planu Novog Sada iz 1900. godine označena je „Hanska pijaca“ i Hanska ulica.

Na obojenoj fotografiji ka ulici Matice srpske, vidimo tek završenu zgradu „Zavoda Marije Trandafil za srpsku pravoslavnu siročadu Novom Sadu“ 1912. godine.

Na obojenoj fotografiji iz istog perioda vidimo ugao zgrade.

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje centar grada, a zgrada Matice srpske je zaokružena.

Crtež zgrade Matice sprske u jednoj ravni sa novim dograđenim krilom, iz 1990-tih.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.