MILETIĆEVA 8

Jednospratna zgrada, izgrađena u stilu ranog klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“, na prelazu iz XVIII u XIX vek, za Savu Vukovića(1743-1811), vlastelina i osnivača Zmaj Jovine gimnazije.

Kasnije je vlasnik bio Stevan Branovački (1804-1888) novosadski gradonačelnik i advokat, pa Pavle Mačvanski, takođe gradonačelnik.

Tokom prve decenije XX veka vlasnik postaje trgovac Sava Mogin, koje sproveo obimnu adaptaciju, pri čemu je postavljena nova dekoracija u vide plitkog secesijskog floralnog ornamenta, kao i balkon iznad kolskog ulaza.

Ulična fasada ove jednospratne kuće sa šest verikala otvora i centralno postavljenim polukružno završenim kolskim ulazom od ružičastog kamena.

Okviri prozora i balkonskih vrata su sa plitkom secesijskom floralnom dekoracijom i završcem.

Fasadno platno je horizontalno fugovano. 

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je ova kuća na tadašnjoj parceli broj 1415.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine vidimo ovu kuću bez balkona i sa klasicističkim arhitravnim frontonima na konzolama iznad prozora.

Na fotografiji dvorista ove kuće iz 1992. godine, vidimo kako dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon na profilisanim kamenim konzolama, sa ogradom od kovanog gvožđa.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 51/5, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.