Kralja Aleksandra

KRALJA ALEKSANDRA 4

Jednospratna reprezentativna zgrada porodice Adamović, izgrađena u stilu klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“, najverovatnije izgrađena u prvoj polovini XIX. Verovatno nije znatnije stradala u Buni jer na staroj zgradi magistrata, koja je bila druga kuća od ove, nije izgoreo krov. 

Na snimcima iz 1935. koje je izradio Danilo Кaćanski zabeleženo je da je u jednoj prostoriji ove zgrade označenoj kao „arhiva“ bila smeštena arhiva Srpskog narodnog pozorišta.

Na sredini ulične fasade je plitak rizalit sa kolskim ulaz izvedenim u kamenu čiji je gornji rub rezan u obliku segmenta elipse. Iznad kolskog ulaza je balkon građen kamenim pločama i sa ogradom od kovanog gvožđa u bogatom vegetabilnom ornamentu, sa poljima u krugovima i vitičastim motivima. Oslonjen je na pet kamnenih konzola. 
Desno i levo od ulaza je po jedan lokal sa izmenjenim otvorima, koji su nekada bili uži i obezbeđeni zaštitnim kapcima. Na spratu je niz od šest prozora u plitkom malterskom ramu sa završcem i balkonskim vratima na sredini rizalita.

Otvori na rizalitu sprata su flanikrani pilastrima sa floralnim kapitelima, a još po jedan pilaster se nalazi na svakom kraju zgrade.
Zidno platno prizemlja je horizontalno fugovano, dok je na spratu ravno malterisano.

Dvorišne fasade obuhvaćene su komunikativnim balkonom sa kamenim konzolama barokne profilacije između kojih su plitki segmenti elipse, sa jednostavnom ogradom od kovanog gvožđa. 

Stepenište je dvokrako i sa gazištima od ružičastog kamena. 

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je tadašnja parcela broj 638, koja je obuhvatala ovu zgradu i zgradu na Pozorišnom trgu 3. 

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, vidimo da je fasada gotovo nepromenjena do danas.

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje Trg Slobode, i vidimo zaokruženu ovu zgradu koja zajedno sa dvorisnim krilima zgrade na Pozorišnom trgu 3 formira atrijumsko dvorište. 

Na fotografiji snimljenoj 1970-ih vidimo u nizu ovu zgradu zaokruženu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.