Kralja Aleksandra

KRALJA ALEKSANDRA 3

Jednospratna zgrada poznata kao „Palata Dunđerskih“, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“, izgrađena 1854. godine za vlasnika grofa Adolfa Sečenjija, na mestu zgrade srušene u Buni, po projektu arhitekte Jozefa Vilda.

Zgrada je rekonstruisana za novog vlasnika Lazara Dunđerskog 1888. godine, po projektu baumajstera Martina Sotića. Originalna prostorna šema enterija i spoljašnjeg korpusa pri tome nije promenjena, ali su bitno izmenjeni dekorativni elementi fasade koja je dobila bogat eklektički izgled. 

U vreme izgradnje robne kuće Bazar, srušeno je dvorišno krilo ove zgrade.

Temeljna rekonstrukcija i adaptacija enterijera za potrebe prodavnice H&M, izršena ne 2016.

Na uličnoj fasadi je centralno plitak rizalit u širini tri otvora, od ukupno sedam vertikala otvora koliko ih je ostalo nakon sprovedene velike rekonstrukcije iz 1888. godine za Lazara Dunđerskog. Rizalit je potenciran zidanim balkonom postavljenim na tri jake konzole i sa ogradom balusterskog niza, kao i nizom dekorativnih konzola ispod profilisanog potkrovnog venca i ravne atike na čijem središtu je monumentalna akroterija sa grofovskim grbom.

U prizemlju je središnje postavljen kolski ulaz sa lokalima sa svake strane.

Prozori na spratu su bogato dekorisani nadvišeni trougaonim frontonima sa parovima sedećih anđela, pri čemu su prozori na rizalitu flankirani polukružnim pilastrima.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 38/6, 1995.)

U opsežnoj rekonstrukciji izvršrenoj 2016. je umesto originalne terakot boje sada u svetlo zelenoj i krem boji.

Monumentalni stepenišni hol, sa masivnim stepeništem i vitičasto ukrašenom ogradom od kovanog gvožđa, završava se balusterskim nizom kao ogradom podesta sprata i sa dva masivna stuba. Tavanica hola je oslikana alegorijskom kompozicijom posvećenoj umetnosti.

Na Sauterovom planu iz 1889. označen je kao parcela broj 47 sa osnovom u u obliku ćiriličnog slova „П“.

Na fotografiji snimljenoj nešto pre 1909. godine, vidimo zaokruženu palatu Dunđerskih, sa izgledom fasade veoma sličnim današnjem.

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje Trg Slobode, a vidi se da je palata Dunđerskih proširena ka dvorištu objektom koji povezuje krila i formira atrijumsko dvorište. Ovaj dograđeni deo biće srušen pri izgradnji Bazara.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (F.K. 344/A, 1984.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.