BeogradskaPodgrađe

Beogradska broj 10

Jednospratnica širokog uličnog fronta, smeštena je u nizu kuća glavne ulice podgrađa. U istorijskim izvorima se navodi da je pripadala komorskom komesaru. Sa dvorišnom, takođe spratnom zgradom izgrađenom u dnu parcele, formira atrijumsko dvorište. Obe kuće su pravougaone osnove, međusobno povezane spratnim hodnikom-tremom izgrađenim duž leve ivice parcele.

Naknadnim pregradnjama, izgradnjom stepeništa i zaziđivanjem polukružnih otvora trema, ovaj jedinstven arhitektonski sklop je narušen, a komunikacija među objektima, preko trema, prekinuta. U prizemlju glavne zgrade je lokal (nekad gostiona, danas poslastičarnica), na spratu prostran stan izdeljen u tri manje jedinice.

Zgrada je zidana opekom i kamenom, a međuspratna konstrukcija i stepenice su drvene.

Svodovi u podrumu, prizemlju, nad stepeništem i nad jednom odajom na spratu su od opeke, poluobličasti i krstasti.

Кrov je visok, pokriven biber crepom sa karakterističnim odžacima.

Malterisan je i bojen, a ulična fasada je obnovljena 2003. godine. Ulaz-prolaz zasveden je krstastim svodovima između kojih su podeoni luci. U zidu sa desne strane je zazidan ulaz u prvu prostoriju lokala sa autentičnim kamenim okvirom i vratima od kovanog gvožđa.

Sačuvan karakterističan ukras i okov na vratima je, po načinu izrade i oblikovanju, identičan onom zastupljenom na zaštitnim kapijama barutnih magazina. Pri sredini hodnika je ulaz u podrum sa dvokrilnim vratima od kovanog gvožđa sa lučno završenim nadsvetlom u vidu rešetke od dijagonalno isprepletenih gvozdenih šipki.

Drugi hodnik, koji se račva desno, zasveden je krstastim svodovima bez potpornih lukova. Na kraju ovog hodnika počinje zavojito stepenište sa drvenim gazištima.

Na bočnom, lučnom delu zida nalazi se otvor dimnjaka sa vratima od kovanog gvožđa.

Stepenište vodi u centralni prostor sprata otvorenog prema tremu koji opasuje dvorišni deo objekta. Na bočnim zidovima ovog dela nalaze se slepi pravougaoni otvori u kamenom ramu, a na tavanici karakterističan ovalni štuko ukras. Pod je popločan velikim, dijagonalno postavljenim kamenim pločama, denivelisan u visini dva stepenika u odnosu na trem. Na fasadi je, u zoni prizemlja, od originalnog izgleda, očuvana samo masivna drvena kapija sa ukrasima od kovanog gvožđa i, verovatno, prozor na desnoj strani, dok otvori lokala pripadaju nekoj kasnijoj fazi.

Oblik, dimenzije i profilacija ramova oko prozora spratne zone, najverovatnije se mogu uzeti kao originalni, dok su uski pilastri, frontoni iznad prozora i plastična dekoracija oko tavanskih otvora nastali adaptacijom s kraja XIX i početka XX veka.

Oko masivne kapije je plastični malterski ukras u vidu velikih tesanih kamenih kvadera, klinasto rezanih, sa naglašenim završetkom. Na dvorišnoj fasadi nekad trostrani trem širokih polukružnih otvora u prizemlju i na spratu, nazire se samo u tragovima, sačuvan ispod maltera zidnog platna objekta.

Celokupan izgled graditeljskog sklopa, primenjena konstruktivna rešenja, oblikovanje trema i specifičnih detalja ukazuju na sredinu XVIII veka, kao vreme nastanka objekta.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *