Nikolajevska

NIKOLAJEVSKA 1

Parterno zdanje sa središnjim jednospratnim  delom oko glavnog ulaza, poznato kao „Učiteljski konvikt“, izgrađeno je između 1897. i 1901. godine, u stilu istorizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“.

Ideju za osnivanje Udruženja učitelja sa internatom za školovanje učiteljske dece, dao je učitelj Gavra Putnik 1888. godine, a 1895. je od priloga kupljena kuća i placevi, koji su zajedno obuhvatali celu neparnu stranu ulice. Desna strana učiteljskog konvikta izgrađena je po projektu Antona Tikmajera 1897. godine, a leva i središnji spratni deo 1901. godine po planu Aleksandra Vulka. 

Posle školske reforme 1968. godine ovaj je internat postao Ženski srednjoškolski dom, a od 1976. godine Srednjoškolski dom.

Učiteljski konvikt svojim gabaritom zahvata uglove Nikolajevske ulice ka Miletićevoj i Đure Jakšića, potencirane rizalitima sa visokim strmim četvorovodnim krovovima i raskošnim neobaroknim atikama. Središnji rizalit u Nikolajevskoj ulici sa nadograđenim spratom i glavnim ulazom. Prozori i glavni ulaz u prizemlju su polukružno završeni sa završcem. Na spratnom delu prozori su arhitravno završeni i nadvišeni trouglastim frontonima. Balkon je centralno postavljen sa bokastom ogradom od kovanog gvožđa.

Fasada je bogato dekorisana u stilu neobaroka, i delimično obložena fasadnom opekom žutog tona.

Na Sauterovom planu iz 1889. označene su parcele na kojima je izgrađen Učiteljski konvikt. Na uglu ka Miletićevoj vidimo osnovu kuće u kojoj je ova ustanova počela sa radom, kao i prazne placeve ka ulici Đure Jakšića, gde će 1897. godine biti izgrađen prvi deo današnjeg zdanja po projektu Antona Tikmajera.

Staru kuću na uglu Miletićeve u kojoj je konvikt počeo sa radom 1895. godine i novu na uglu ka ulici Đure Jakšića, izgrađene 1897. godine po planu Antona Tikmajera, vidimo na sledećoj fotografiji snimljenoj između 1897. i 1900. godine.

Na obojenoj fotografiji snimljenoj oko 1905. godine, vidimo deo Učiteljskog konvikta na uglu sa Miletićevom.

Na fotografiji snimljenoj oko 1930. godine, vidimo centralni spratni deo Učiteljskog konvikta sa glavnim ulazom koji je postavljen uz desnu ivicu rizalita.

Na fotografiji iz 1992. godine vidimo deo zgrade Učiteljskog konvikta, u ulici Đure Jakšića.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 26/11, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.