ĐURE JAKŠIĆA 9

Visarionova bolnica

Zgrada poznata kao „Visarionova bolnica“, izgrađena 1741. godine, u stilu baroka, pravougaone osnove, kao prva novosadska bolnica. Dozvolu da podigne ovu zgradu dobio je vladika bački Visarion Pavlović. Prvi put se u pominje u dokumentima 1748. godine, kada Novi Sad dobija status Slobodne kraljevske varoši, i navodi se kao parterna zgrada građena od čvrstog materijala, a ima četiri sobe i dve kuhinje. Služila je kao bolnica, „špital“, ali i dom za beskućnike „ubogi dom“.

Zgrada je proširena 1803. godine, kada je opština kupila susednu kuću Dimitrija Mijatovića, i tada je već korišćena isključivo kao bolnica. Zavaljujući prikupljenim prilozima Visarionovoj bolnici je dozidan sprat 1847. godine, a kako je ovo jedna od svega 8 zgrada u centru Novog Sada, koje nisu izgorele u bombardovanju, u Buni 1849. godine, zgrada je ostala sačuvana u istom korpusu do danas. Korišćena je kao bolnica do 1859. godine.

Na projektu iz 1900. godine označeno je da se u ovoj zgradi nalazila Srpska ženska škola.

Obnovljena je po projektu arhitekte Đorđa Tabakovića, 1964. godine. Između marta 2007. i avgusta 2008. godine izvršeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi fasada, sanaciji i adaptaciji objekta.

U ovoj zgradi se danas nalazi Akademija umetnosti, osnovana 1974. godine.

Fasada u stilu baroka, ka ulici Đure Jakšića, ima 11 verikala arhitravno završenih prozora u jednostavnom malterskom ramu, i pod tupim uglom se na nju nastvalja susedna zgrada broj 7, prateći staru uličnu matricu koju možemo videti još na planu iz 1745. godine.

Ove dve zgrade zajedno čine kompleks Akademije umetnosti.

Dvorišna fasada i jedinstveno očuvana zidana dvorišna barokna kapija snimljena iz pravca Porte Nikolajevske crkve.

Na planu grada iz 1745. godine nije obeležena Visarionova bolnica, izgrađena 1741, već samo Visarionova latinska škola, izgrađena 1731, u porti Saborne crkve. Moguće da je izrada plana prethodila nekoliko godina izdavanju, baš kao što je Sauterov plan prikazuje stanje iz 1885. godine, a na njemu je zapisana 1889. godina.

Vidimo da je ulica Đure Jakšića jedna od najstarijih u gradu, i u velikoj meri odgovara današnoj. Vidimo da je u dvorištu Visarionove ulice mogao ostati stari Dom za uboge od čerpića, uz ogradu groblja – označen crvenom bojom. Približnu lokaciju Visarionove bolnice označili smo isprekidanom crvenom linijom.

Na planu grada iz 1900. godine, zgrada Visarionove bolnice, koja je više nije bila bolnica od 1859. godine, označena je Srpska devojačka škola. 

Fotografija Visarionove bolnice snimljena 1992. godine. 

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 66/11, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.