Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 6

Ova jednospratna kuća je podignuta verovatno u drugoj polovini XVIII veka, i pripada stilu ranog klasicizma, a sredinom XIX veka, tokom Bune (Revolucije 1848., odnosno bombardovanja 1849.), je znatno stradala i posle je u više navrata obnavljana.

Ulična fasada je između dva svetska rata promenjena, a rekostrukciom izvršenom 70-tih godina XX veka, ova kuća je dobila izgled koji je verovatno blizak originalnom.

U adresaru iz 1909. godine, kao vlasnik se pominje trgovac Pal Mačvalski.

Fasada Zmaj Jovine 6 oko 1900. godine

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden sa dvorišne strane, sa originalnim kamenim lučnim stepeništem.

U prizemlju se nalaze četiri otvora u osi prozora na prvom spratu, od kojih su dva izlozi, a dva ulazi u lokale. Iznad otvora u prizemlju na fasadi nalazimo elemnte u obliku luka.

Na spratu na fasadi vidimo četiri simetrično postavljena dvokrilna prozora iznad kojih su trouglasti frontoni na konzolama, a ispod plitka parapetna polja.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa. Dvorišni prostor ove kuće sa susdenim dvorištem kuće broj 8, formira atrijumski prostor.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.