Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 5

Ova jednospratna kuća pripada u stilu ranog klasicizma (kraj XVIII veka), a sredinom XIX veka, tokom Bune (Revolucije 1848., odnosno bombardovanja 1849.), je znatno stradala, da bi nakon toga bila obnovljena.

Po nekim izvorima njen dugogodišnji vlasnik je bio trgovac Jovan Ćulum.

Zmaj Jovina 5 – oko 1900. godine
Zmaj Jovina 5 – obojena fotografija iz 1912. godine
Zmaj Jovina 5 oko 1920. godine

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa levim dvorišnim krilom, i desnim kolskim ulazom.

Kapija 1980-tih

U prizemlju je ulaz u lokal, sa po jednim izlogom sa svake strane, a desno je kolski ulaz.

Zmaj Jovina 5 iz 1980-tih

Na spratu je centralno postavljen rizalit sa dva simetrična dvokrilna prozora, a levo i desno od rizalita vidimo još po jedan prozor, od kojih je desni “kibic-fenster”. Nad prozorima su arhitravni frontoni na konzolama.

Dvorišna fasada – komunikacioni balkon

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dvorišnog krila zgrade, nose profilisane kamene konzole.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pri čemu je na uličnoj strani krova biber crep zamnjen savrmenim pre nekoliko decenija, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu, pokrivenim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.