Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 26

Ova velika dvospratna kuća podignuta je u prvoj 1852. godine, u stilu poznog klasicizma. Kuća je sagrađena na mestu stare, srušene u Buni, koju je vlasnik Filip Nedeljković kupio na licitaciji od Ane Blažić Maslakov 1838. godina.

Sačuvan je originalni projekat ovog velikog objekta, koji je u Temišvaru odobrio građevinski inspektor Johan Rihter. Fasada urađena po ovom projektu vidi se na slici ispod. 

Današnji izgled fasade potiče iz 1929. godine kada je Stevan Turanski obnovio objekat za vlasnika N. Sekulića.

Prozori na prvom spratu su originalno imali otvore sa lučnim završetkom, ali su u toku obnove 1929. godine su dodate arhivolte iznad pravougonih otvora.

Kuća je doživela niz manjih obnova i prepravki lokala i dvorišnih krila, 1934, 1948. i 1955. godine.

Kuća nedugo nakon rekonstrukcije iz 1929. godine

Fasada ima dva ugaona rizalita sa do dve ose prozorskih otvora. 

Sprat je od prizemlja odvojen jednostavnim kordonskim vencem.

Na prvom spratu je na sredini masivan balkon na šest ukrašenih konzola, sa ogradom od kovanog gvožđa sa geometrijski stilizovanim ukrasom.

Prozori na spratovima su jednostavnih okvira sa arhitravnim frontonima, ispod kojih su plitki malterski ukrasi, različiti po spratnim pojasevima.

Fasadno platno se završava frizom i potkrovnim vencem sa zupčastim završetkom, osim na rizalitima gde su gusto postavljene vitke dekorativne konzole.

U frizu profilisanog venca na oba rizalita su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratovima.

Osnova ove velike dvospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dužim desnim i kraćim levim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom.

U prizemlju je centralno postavljen kolski ulaz, sa po dva lokala sa izlozima sa svake strane. Osim dva ugaona rizalita u prizemlju nema dekorativnih fasadnih elemenata. Zidovi prolaza su ukrašeni arhivoltama i plitkim dvostrukim pilastrima.

Na spratove se stiže preko dva stepeništa. Glavno stepenište je pri kraju prolaza, sa desne strane. Trokrako je, sa gazištima od crvenog kamena i sa bogato ukrašenom ogradom od kovanog gvožđa, nalik na stepenište u Zmaj Jovinoj broj 4.

Dvorišnom fasadom dominiraju komunikacioni balkoni na profilisanim konzolama od crvenog kamena, a ograda je jednostavna i ukrašena motivima polukruga i kruga. Danas su prolazi sa glavnog stepeništa ka komunikacionim balkonima zatvoreni. Prozori zatvorenog komunikacionog hodnika na prvom spratu su polukružni, a na drugom sa plitkim lukom.

Sporedno stepenište vertikalno povezuje komunikacione balkone i nalazi se na kraju dvorišnog krila kuće. Drveno je, dvokrako, sa lučnim otvorima na izlazima.

Podrum se nalazi ispod uličnog dela kuće i poluobličasto je zasvođen sa lukovima.

Lokali u prizemlju su takođe zasvođeni lukovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišna krila krovom na jednu vodu, pokriven originalnim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.