Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 25A

Ova jednospratna kuća je podignuta 1751. godine, u stilu baroka, čemu govore visoke kote sljemena krova i široke krovne površine. Ovo je jedna od svega 8 kuća u centru Novog Sada koja nije stradala u Buni, dakle očuvana od podruma do sljemena krova – i samim tim najstarija kuća u Novom Sadu očuvana u celini.

Način gradnje je vrlo sličan vojničkim kućama u Petrovaradinskom podgrađu. Na najstarijoj sačuvanoj slici iz 1880-ih vidimo ovu kuću sa leve strane, a sa desne kuću koja se nalazila na mestu Vladičinog dvora. Iza vidimo i stari toranj saborne crkve.

Na fotografiji iz 1899. godine vidimo Vladičin dvor u izgradnji, sa ovom kućom u kadru na levoj strani

Na narednoj fotografiji, snimljenoj oko 1905. godine, vidimo tradicionalne izloge radnji u prizemlju, a u pozadini novi krov tornja Saborne crkve.

Na ovoj fotografiji iz istog perioda se odlično vide detalji fasade, ako i tradicionalni izlozi lokala u prizemlju.

Vlasnik kuće između dva rata bio je trgovac Miloš M. Raletić, i koji je probio velike moderne izloge. Moderni izlozi tog vremena bili su drveni portali, nalik na današnje izloge Tehnomanije na ovoj kući.

Na mestu izloga su 1960-ih probijene arkade sa širokim lukovima.
Na spratu ulična fasada ima niz od 12 prozora sa jednim slepim na prvom delu preloma fasade, koji je nadvišen segmentnom nišom, a na parapetu je reljef elipsastih ornamenata. Poslednji prozor na uglu prema Pašićevoj ulici je u obliku “Kibic-fenstera”.

Dva srednja prozora na delu fasade u Pašićevoj ulici, nadvišena su lunetom i arhivoltom, sa vazom u središtu. Iznad svih drugih prozora su položena pravougaona polja, a ispod klupčica sa istaknutim parapetom. Zidno platno je ravno malterisano, osim uz slepi i prozore sa lunetama, gde je horizontalno fugovano.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dvorišnog krila zgrade je danas zatvoren i zastakljen velikim lučnim otvorima. 

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, sa visokim sljemenom, baroknog stila, a pokriven je novim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.