Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 24

Ova jednospratna kuća je podignuta u XVIII veku, u stilu ranog klasicizma, a  obnovljena je posle Bune.

Po arhivskim izvorima, a 1909. godine bila je u vlasništvu trgovca Jozefa Ernsta.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa levim dvorišnim krilom, i desno postavljenim kolskim ulazom.

Na uličnoj fasadi u prizemlju sa desne strane je kolski ulaz koji se završava lučno, koji je danas je pretvoren u izlog i ulaz u lokal, a levo od njega nalaze se još dva izloga lokala sa lunetima.

Na spratu su četiri simetrično postavljena prozora sa arhitravnim frontonima, na vitkim dekorisanim konzolama i dekorisanom pravougaonom polju, a ispod prozora sa balusterskim nizom na parapetu.

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratu.

U veliko zajedničko dvorište se ulazi preko kolskog ulaza susedne kuće na broju 22.

Podrumske prostorije su ispod uličnog dela kuće, sa širokim dvokrilnim zasvođenim ulazom.

Fasadom dvorišnog krila je  dominira komunikacioni balkon na kamenim profilisanim konzolama, sa jednostavnom gvozdenom ogradom.

Na početku stepenišnog prostora su vredna krila vrata od kovanog gvožđa. Stepenište je dvokrako sa gazištima od kamena.

Danas je za stambeni prostor u upotrebi stepenište dvorišnog krila kuće, sa drvenom kapijom koja se lučno završava.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Krovni pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.