Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 22

Ova jednospratna kuća je podignuta u XVIII veku, u stilu ranog klasicizma, a  obnovljena je i dograđena posle Bune, 1853. godine.

Po arhivskim izvorima, tada je za vlasnika Mihajla Đorđevića projekat dao baumajster Andreas Haner. U drugoj polovini XIX i početkom XX veka vlasnik je bio gvožđar Antonije Georgijević. Sačuvani su i podaci o promeni izloga iz 1926. godine, te o obnovi i adaptaciji iz 1930. godine po projektu Nandora Coceka i Đorđa Zličića.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, i dva centralna kolska ulaza.

Fasadom dominira plitki centralni rizalit sa dva lučno završena kolska ulaza u prizemlju, a na spratu sa balkonom i tri središnja otvora sprata, nad kojima su arhitravni frontoni na geometrijskim konzolama.

U prizemlju, sa svake strane rizalita nalaze se po dva uska lučno završena izloga.

Na spratu nalazimo po dva simetrično raspoređena prozora sa svake strane rizalita, nad kojima su arhitravni frontoni na vitkim dekorisanim konzolama, a na parapetima balusterski niz.

Levi kolski ulaz vodi u veliko dvorište zajedničko sa kućom na broju 24, a desni ulaz sa hodnikom je pretvoren u lokal.

Komunikacioni balkon dominira fasadom dvorišnog krila kuće, ali je nekadašnja konstrukcija sa kamenim konzolama zamenjena betonskom pločom, verovatno u drugoj polovini XX veka.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Krovni pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.