ZMAJ JOVINA 21

Ova jednospratna kuća je podignuta je 1851. godine, u pozno klasicističkom stilu. Projekat kuće je potpisao Kverfeld Anton, za vlasnika Petra Stojanovića.

Kuću je 1937. godine kupio trgovac iz Titela Sima Mikša od prethodnog vlasnika trgovca Mirosavljevića.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, i sa središnjim kolskim ulazom. Sačuvan je originalni kameni luk kolskog ulaza.

U levom zidu kolskog prolaza se vidi kameni okvir, sada zazidanih, vrata koja su vodila u podrum.

Fasada je u prizemlju ima centralno postavljen pozno klasicistički široki kolski ulaz, a se leve i desne strane se nalaze po dva šira polukružna otvora lokala.

Na spratu je niz od 8 dvokrilnih prozora nad kojim su arhitravni frontoni sa konzolama.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, je na kamenim konzolama i sa jednostavnom livenom ogradom.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo sa krovom na jednu vodu. Originalni krovni pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.