Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 20

Ova jednospratna kuća je podignuta je u drugoj polovini XVIII veka, a tokom prve decenije XX veka dobila je današnji poznosecesijski izgled. U Buni je kuća znatno oštećena, a obnovljna je 50-tih godina XIX veka.

Tokom čitavog XIX veka kuća je pripadala poznatoj cincerskoj trgovačkoj porodici Koda.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dužim desnim i kraćim levim dvorišnim krilom, i sa središnjim kolskim ulazom. U kraćem levom dvorišnom krilu je zavojito stepenište za sprat, sa kamenim gazištima i bogato ukrašenom ogradom od kovanog gvožđa.

Fasada je u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz, a se leve i desne strane se nalaze po dva velika otvora izloga.

Na fasadi sprata je dominantni elemenat balkon koji se pruža njenim većim delom, sa polukružnim proširenjem osnove u sredini i bogato ukrašenom ogradom od kovanog gvožđa u stilu secesije. Balkon je verovatno i dodat tokom treće decenije XX veka.

Ovde nalazimo i širi centralno postavljeni otvor balkonskih vratima, umesto nekadašnja dva prozora, i po dva simetrično raspoređena dvokrilna prozora, sa svake strane.

Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon sa zidanim svodovima i profilisanim kamenim konzolama, a ograda je jednostavna i ukrašena motivima dvostruke spirale. 

Most iznad kapije koji povezuje dvorišna krila, ima ogradu od kovanog gvožđa sa dekorativnom rozetom. 

Podrumske prostorije su ispod uličnog dela kuće, sa lučnim svodovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišna krila krovom na jednu vodu. Originalni krovni pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.