Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 11

Ova jednospratna kuća podignuta je  krajem XVIII ili početkom XIX veka, u stilu ranog klasicizma, na uglu ulice Zmaj Jovine i Laze Telečkog.

Na Sauterovom planu iz 1889. godine, vidljiva je osnova ove kuće (broj 860).

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dva bočna krila okrenuta ka ulici Laza Telečkog, gde krila formiraju manje četvorougaono dvorište sa ulaznim vratima za kuću polukružne konstrukcije. Osnova ove kuće je kao odraz u ogledalu kuće na broju 13.

Zmaj Jovina 11 oko 1870. godine
Zmaj Jovina 11 oko 1900. godine
Zmaj Jovina 11 (u sredini) 1914. godine

Na slici iz 1926. se vidi značajna promena ulične fasade, gde je u rekonstrukciji uklonjev veći deo nekadašnje fasadne plastike, a dva, tada moderna, trokrilna prozora su postavljena umesto ranija četiri dvokrilna.

Zmaj Jovina 11 (desno) 1926. godine

U prizemlju glavne fasade kuće u Zmaj Jovinoj ulici u sredini se nalazi uži ulaz, sa po dva izloga sa svake strane.

Zmaj Jovina 11 1990-tih

Na spratu ove fasade pri krovu je sačuvan ostatak nekadašnjeg rizalita, u obliku presečenog pravougaonog polja, a na slici iz 1926. se takođe vidi iznad dva trokrilna prozora postavljena umesto ranija četiri dvokrilna.

Detalj starog parapeta

Deo parapeta ispod nekadasnjeg dugog prozora s desna, ostao je sačuvan, pa su pri nedavnom renoviranju ponovo postavljena četiri prozora, sa parapetima po uzoru na ovaj deo sačuvanog. Prozori su u jednostavnom plitkom malterskom ramu.

Fasada iz ulice Laze Telečkog ima tri celine:

  • Fasada većeg levog  krila kuće, sa dva izloga u prizemlju, a na spratu sa tri uža slepa prozora, plitkim rizalitom i jednim trokrilnim prozorom postavljenim u sklopu renoviranja 20tih godina XX veka.
  • Manje četvorougaono dvorište sa dvorišnim balkonom koji povezuje prostorije na spratu dominirao je fasadom dvorišnog krila zgrade, a danas je zatvoreno i pretvoreno u lokal.
  • Fasada desnog krila kuće je bez fasadne plastike sa otvorom jednog lokala u prizemlju i jednim dvokrilnim prozorom na sredini spratnog dela.
Zmaj Jovina 11 1990-tih

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.